Alle politiemensen mogen voortaan bijklussen

Het politiepersoneel mag voortaan een tweede beroep uitoefenen. Dat schrijft Le Soir. Tot nu toe mocht enkel het administratieve of logistieke personeel zijn functie combineren met een andere job of vrijwilligerswerk. Enkele jobs zijn wel verboden, zoals veiligheidsberoepen.

Eigenlijk is de regelgeving simpelweg omgedraaid: waar het vroeger verboden was om bij te klussen - met en af en toe een uitzondering -, is het nu toegestaan om een tweede beroep uit te oefenen - al kan het soms nog geweigerd worden. Een wijziging die de vakbonden al lang voorstelden, en waar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voorstander van was. 

Hoe gaat het in z'n werk? De politiemensen moeten een melding maken van het feit dat ze een nevenberoep wensen uit te oefenen bij hun lokale overheid. Die overheid krijgt vervolgens 45 dagen de tijd om opmerkingen te maken of de tweede job te weigeren als er een deontologisch probleem is.

Welke jobs kunnen dan geweigerd worden?

De vraag is dan: wat kan er deontologisch absoluut niet door de beugel? "Veiligheidsberoepen, zoals bewakingsagent of ambulancier is hoe dan ook niet toegestaan," zegt Vincent Houssin van politievakbond VSOA. "Want als er een ramp is, moet men beschikbaar kunnen blijven. Verder is in principe alles toegestaan."

De oude regeling was niet meer van deze tijd
Vincent Houssin, politievakbond VSOA

Bouwunie: "Gebrek aan respect én oneerlijke concurrentie"

De Bouwunie is geen voorstander van de maatregel. Het idee om ambtenaren te laten bijklussen, noemen ze een extra vorm van oneerlijke concurrentie. "Dit getuigt van weinig respect, vooral voor onze zelfstandige schilders", zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris generaal van de Bouwunie. "Wie bijdraagt aan de sociale zekerheid, wordt dood geconcurreerd via allerlei voordelige statuten en systemen. Wij vrezen dat er door deze maatregel opnieuw activiteit bij de reguliere zelfstandigen in de bouwsector zal verdwijnen."

Waeytens vraagt meer respect voor wat hij zelf "de hardwerkende zelfstandigen in de bouwsector" noemt, en vooral voor schilders. "Onlangs heeft de regering nog de wet op het onbelast bijverdienen ingevoerd, ongelimiteerd in de tijd. De regering zou bijvoorbeeld een uitzondering kunnen maken voor de bouwsector. En het statuut van een bijberoep zouin plaats van permanent maar tijdelijk moeten zijn, als een springplank naar een volwaardig zelfstandigenstatuut op langere termijn."

Dit is een zoveelste maatregel ten nadele van onze hardwerkende zelfstandigen, die veel sociale bijdragen betalen.

Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal Bouwunie

NSZ: "Even kromme logica als onbelast bijklussen"

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is niet positief over deze maatregel. "Dit is niet bepaald een regeling die wij kunnen appreciëren", zegt woordvoerder Sven Nouten. "De basisredering zit fout, of dit nu gaat om politiemensen of een andere beroepsgroep. Wij zijn al naar het Grondwettelijk Hof gestapt, om de regeling over het onbelast bijverdienen van 500 euro per maand aan te klagen. Deze maatregel valt daar wat ons betreft ook onder. De gerechtelijke procedure loopt al. In beide regels zitten eigenaardigheden die nefast zijn voor zelfstandigen. Dat een werknemer bijvoorbeeld in dezelfde sector kan bijverdienen, maar een zelfstandige dat niét mag, is fundamenteel oneerlijk."

Meest gelezen