Reporters

The Washington Post valt over euthanasie voor Belgische kinderen

The Washington Post pakt uit met een veel gelezen opiniestuk dat het leven van 3 kinderen door euthanasie is beëindigd in België. Ons land is daarmee het enige waar dat mogelijk is. "We hadden deze internationale aandacht verwacht", zegt Luc Proot van de euthanasiecommissie in "De wereld vandaag".

"Children are being euthanized in Belgium": onder die kop heeft The Washington Post een opiniestuk gepubliceerd over de euthanasie op 3 kinderen in ons land. Het bericht heeft zich vandaag in de Angelsaksische pers verspreid met vermeldingen in onder meer The Sun, The Independent en The Telegraph in het Verenigd Koninkrijk en kranten in Australië en Nieuw-Zeeland.

De auteur van het stuk in The Washington Post baseert zich op het rapport van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie dat in juli is gepubliceerd. Het maakt melding van euthanasie in 2016 en 2017 bij 3 kinderen van respectievelijk 9, 11 en 17 jaar die terminaal ziek waren.

De auteur stelt dat het om een precedent gaat en besluit: “more will almost certainly receive lethal injections this year, next year and the year after that”. Nog volgens de auteur blijft de steun bij het Belgische publiek voor de liberale euthanasiewetgeving groot.

"Not done"

In het artikel komt Luc Proot aan het woord. Hij is sinds jaren LEIFarts en lid van de euthanasiecommissie. Hij was niet verrast door de buitenlandse persbelangstelling, zegt hij vanavond in "De wereld vandaag" op Radio 1 (zie audio onder).

"We hadden vermoed dat de internationale aandacht er zou komen na het rapport. In het buitenland blijft de oppositie tegen euthanasie bijzonder groot. Voor terminale patiënten bestaat hier en daar openheid, maar dat is niet zo voor psychiatrische patiënten of kinderen, al zijn ze terminaal.  Dit is bijna overal "not done"."

Somatische aandoening

Proot beklemtoont vooral de uitzonderlijke omstandigheden van de euthanasiegevallen. "Het ging om kinderen die terminaal waren met een somatische aandoening, geen psychische aandoening. Dit is in België volkomen legaal. De wetgever voorziet duidelijke criteria voor experts om euthanasie bij terminale kinderen te beoordelen. Ouders moeten tegelijk toestemming geven en er gezien het lijden achter staan."

"The Washington Post heeft mij gebeld en het was tussen de lijnen snel duidelijk. Ze konden helemaal niet begrijpen dat wij eerst alle therapeutische middelen uitputten. Amerikanen kunnen niet geloven dat we dit kunnen betalen. Onze ziekenzorg is natuurlijk totaal anders georganiseerd. Ik heb dat proberen uit te leggen. En ook dat ze daarom Obamacare beter niet hadden afgeschaft."

"Toerisme"

De auteur van het stuk laat uitschijnen dat euthanasie bij kinderen zal toenemen in België. "Natuurlijk zal dit nog gebeuren, maar zeker niet in grote aantallen", zegt Proot. "Het gaat altijd om kinderen die in behandeling zijn in universitaire centra waar lang voor hun leven is gevochten."

Ook de vrees dat buitenlanders naar België zullen trekken, is volgens Proot onterecht. "Je moet een echte arts-patiëntrelatie opbouwen voor je een euthanasieprocedure kan opstarten. Een buitenlandse patiënt kan hier onmogelijk zomaar een procedure beginnen. De vrees die bij sommigen heerst dat buitenlanders naar hier kunnen komen, is daarom totaal ongegrond." 

Meest gelezen