Flip Franssen

Impact droogte voorlopig beperkt voor Belgische appel- en perenoogst

Het was de voorbije weken uitzonderlijk droog en erg warm, maar de impact voor de Belgische appel- en perenoogst lijkt momenteel nog mee te vallen. De oogst zou iets lager dan gemiddeld uitvallen, zo blijkt uit de eerste ramingen voor het seizoen 2018-2019 die de Boerenbond donderdag bekendmaakte.

Voor appelen gaat het om 5 procent minder dan het langjarige gemiddelde, voor peren om 6 procent. Al waarschuwt de Boerenbond dat de oogstschatting voor peren misschien nog naar beneden moet worden bijgesteld indien de droogte nog aanhoudt tot aan de pluk, in de tweede helft van augustus.

De raming gebeurt door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, in samenspraak met het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) en de Boerenbond. De raming gebeurt op basis van een rondvraag bij een 200-tal fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle provincies. De enquête werd begin juli afgenomen.

Er wordt uitgegaan van een Belgische perenoogst van 317,5 miljoen kilo. Dat is 6 procent minder dan het vijfjarige gemiddelde. Maar het is wel 2 procent beter dan vorig jaar, toen er sprake was van vorstschade in het voorjaar.

Voor de Belgische appeloogst wordt uitgegaan van 216,6 miljoen kilo. Dat is 5 procent minder dan het vijfjarig gemiddelde. 2017 was nog een echt rampjaar voor de appeltelers, toen de opbrengst amper 74 miljoen kilo bedroeg.

De vruchten zijn momenteel iets kleiner dan normaal. Maar indien er nog voldoende neerslag valt, kan dit leiden tot een enigszins normale appelmaat, laat de Boerenbond verstaan. "Anderzijds heeft het zonnige weer een positief effect op het suikergehalte van de vruchten, hetgeen leidt tot uiterst smaakvolle appels en peren."

Dezelfde trend doet zich op Europese schaal voor: een milde winter en de afwezigheid van zware vorstschade zullen resulteren in een goede appeloogst van 12,6 miljoen ton. Zeker in Polen, de grootste appelproducent van Europa, wordt een recordoogst verwacht van 4,5 miljoen ton. Ook andere grote appelproducenten zoals Frankrijk en Italië verwachten een goede oogst. Voor de peren wordt een oogst van 2,3 miljoen ton verwacht, een eerder normaal cijfer.

Meest gelezen