Visions

Bodems ademen meer CO2 uit door de opwarming

Bodems stoten meer CO2 uit dan vroeger. In 25 jaar tijd is het CO2-verlies uit bodems met 36 gigaton toegenomen. Dat is evenveel als wat wij per jaar produceren. Het is een voorbeeld van hoe de opwarming nog meer opwarming veroorzaakt.

We staan er niet bij stil, maar de natuur ademt. Planten, bomen, struiken en grassen nemen CO2 op en geven daar ook weer een deel van af. Ook bij bodems is dat zo. In de aarde zitten enorme hoeveelheden koolstof in de vorm van afval, plantenresten, wortels, bacteriën en schimmels. Die laatste  breken plantenresten geleidelijk af. Bij dat proces ontstaat CO2 die in de atmosfeer terechtkomt.

plantenresten verteren in de bodem waarbij CO2 vrijkomt

Onderzoekers van de universiteit van Maryland in de Verenigde Staten baseerden zich op 1500 studies en de waarnemingen van Fluxnet, een netwerk van meer dan 500 meetstations. De laatste 25 jaar tijd is het microbiële leven in de grond actiever geworden.

De snelheid waarmee de bodem CO2 afgeeft aan de atmosfeer is in die periode met 1,2 procent toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur; het bodemleven reageert op de warmte. “Dit is geen laboratoriumproef, maar een observatie van de echte wereld,” zegt onderzoeksleider Ben Bond-Lamberty.

Dit is geen laboratoriumproef, maar een observatie van de echte wereld"

Ben Bond-Lamberty, onderzoeksleider

Negatieve spiraal

Alle bodems op aarde samen bevatten meer dan dubbel zoveel CO2 als de atmosfeer. Als je berekent hoeveel CO2 de bodems meer hebben vrijgegeven in de laatste 25 jaar kom je uit op zo’n 36 gigaton. Klimaatwetenschapper Sara Vicca van de Universiteit Antwerpen maakt de som: “Dat is zoveel als wat de mens jaarlijks aan CO2 uitstoot. Dat is heel wat.” De studie is best belangrijk meent ze. “Op basis van deze cijfers kunnen de klimaatmodellen verfijnd worden. Daardoor kunnen we beter inschatten hoe de opwarming verder evolueert voor verschillende uitstootscenario’s.”

Tien gigaton extra CO2 in de atmosfeer door de bodems, dat is wat wij jaarlijks uitstoten

Sara Vicca, klimaatwetenschapper UAntwerpen

Dit is het zoveelste voorbeeld van opwarming die tot meer opwarming leidt. Zee-ijs dat smelt doet de zee sneller opwarmen, permafrost die ontdooit stoot meer methaan uit. Of de opwarming die leidt tot meer bosbranden, waardoor er nog meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. En nu dus ook het bodemleven, een stille kracht om rekening mee te houden.

Meest gelezen