Verhuren via sociale verhuurkantoren zit in de lift

Meer en meer huiseigenaars verhuren hun woning via een sociaal verhuurkantoor. Ze krijgen dan een lagere huurprijs, maar wel de garantie dat elke maand het huurgeld wordt betaald en dat de woning wordt onderhouden. Het aantal woningen dat op die manier wordt verhuurd, heeft voor het eerst de kaap van 10.000 overschreden. Dat schrijft het Nieuwsblad. 

 N-VA-parlementslid Björn Anseeuw vroeg de cijfers op bij Vlaams minister voor Wonen, Liesbeth Homans (N-VA).  In 2013 werden nog 7.025 woningen via sociale verhuurkantoren verhuurd, in 2017 waren er dat al 10.008. Een forse stijging, zegt Anseeuw, en dat is een goeie zaak. Want op die manier kunnen we kwetsbare mensen toch aan een betaalbare kwaliteitsvolle woning helpen. 

Via de sociale verhuurkantoren kunnen we snel en goedkoop de meest kwetsbare mensen aan een goeie woning helpen. 

Björn Anseeuw, Vlaams parlementslid voor N-VA

Maar is dat net niet de taak van de sociale huisvestingmaatschappijen die sociale woningen bouwen voor huurders die te weinig geld hebben om op de prive-huurmarkt iets te huren? 

"De verhuur via de sociale verhuurkantoren komt niet in de plaats van die sociale huisvestingmaatschappijen", antwoordt Anseeuw, "de twee systemen vullen elkaar aan."

"Maar sociale huurwoningen bouwen is duur en het duurt ook lang. Via de sociale verhuurkantoren kunnen we snel en goedkoop de meest kwetsbare mensen aan een goeie woning helpen."

De beste manier om het tekort aan sociale woningen op te lossen is nog altijd sociale woningen bijbouwen

Björn Mallants, Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Maar de Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen plaatst toch een aantal kritische kanttekeningen. "Als noodoplossing voor mensen met een acute woonnood is huren via de sociale verhuurkantoren een goeie zaak", zegt Bjorn Mallants. "Maar de beste manier om het tekort aan sociale woningen op te lossen is toch nog altijd sociale woningen bijbouwen."

Mallants betwist ook dat het systeem via de sociale verhuurkantoren goedkoop zou zijn. “ Als je hun werkingskosten in rekening brengt, samen met de huursubsidies die de huurders ontvangen, kom je toch al snel aan 4.000 tot 5.000 euro per jaar", zegt Mallants.

En hij waarschuwt ook dat de privé-huurmarkt onder druk kan komen. Een recent decreet wil  namelijk private ontwikkelaars van nieuwbouw de kans geven om woningen te bouwen voor sociale verhuurkantoren. 

"Zij krijgen daar een aantal compensaties voor zoals een lagere btw en een huurgarantie van 15 jaar. Dit zal het tekort op de private huurmarkt zeker aan de onderkant nog groter maken", vreest Mallants. 

Meest gelezen