"Strijd tegen transmigratie moet worden opgevoerd, kan niet dat ene burgemeester het duwt naar de andere"

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil dat er meer middelen en controles komen om de transmigratie aan te pakken, nu er opnieuw meer transmigranten worden gesignaleerd in West-Vlaanderen. Decaluwé vindt ook dat de burgemeesters hun aanpak beter op elkaar moeten afstemmen en wijst in het bijzonder naar Brussel. Binnenkort is er overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de kwestie.

Het was korpschef Nico Paelinck van de zone Westkust die de afgelopen dagen in verschillende kranten de alarmbel luidde. "De migranten­smokkel verschuift opnieuw naar België", klonk het in De Tijd. "We doen het rampzalig slecht met de transmigranten", stond in De Standaard.

Korpschef Paelinck hekelt onder meer het gebrek aan een consequente aanpak door de verschillende burgemeesters. Iets wat ook gouverneur Decaluwé vaststelt. "We zien meer en meer dat de transmigranten vanuit het Brusselse komen. Men verzamelt aan het Maximiliaanpark en enkele dagen later komen die mensen via trein aan in West-Vlaanderen om in Engeland te geraken. Door een andere aanpak van het beleid in Brussel krijgen wij de gevolgen, dat kan natuurlijk niet."

Door een andere aanpak in Brussel krijgen wij de gevolgen. Dat kan niet

De gouverneur van West-Vlaanderen hoopt dat het overleg met minister Jambon kan bijdragen aan "meer eenvormigheid qua beleid in het hele land, samen met alle burgemeesters, korpschefs en de regering". "Het kan niet de bedoeling zijn dat de ene burgemeester het duwt naar de andere. Desnoods moet men kijken om de wetgeving aan te passen om er eenvormigheid in te krijgen."

"De private bewaking is onvoldoende"

Op het overleg zal Decaluwé ook meer middelen en controles vragen. "Er is wel private bewaking op de snelwegparkings, maar dat is onvoldoende. Er moet opnieuw permanente controle zijn. Dat is natuurlijk niet goedkoop, maar het is dat of alles opnieuw laten gebeuren. Ook meer mankracht en meer inzet van innovatieve middelen is nodig."

Over de eventuele komst van een "centraal afhandelingscentrum" om opgepakte transmigranten tijdelijk naartoe te brengen, begrijpt de gouverneur waarom geen enkele burgemeester dat op zijn grondgebied wil. "Misschien dat een mobiel afhandelingscentrum meer succes kan hebben", denkt Decaluwé.

"Maar structureel gaan we die problematiek niet oplossen zolang er geen echt Europees verhaal komt.  Op dat vlak faalt Europa en dat voelen we hier te velde."

Overleg met Jambon

Binnen enkele dagen komt er hoe dan ook overleg tussen de gouverneurs, de politiediensten en minister Jambon. Daar zal de minister proberen om de inspanningen beter op elkaar af te stemmen, klinkt het.

Ook Jambon wil dat alle burgemeesters mee "aan hetzelfde zeel" zouden trekken. Maar tegelijk benadrukt de minister dat hij een burgemeester niet kan dwingen om bepaalde concrete acties te doen. "En in Brussel zijn de geesten wat anders..."

Qua extra middelen denkt minister Jambon onder meer aan bijkomende politiecontroles op treinen naar West-Vlaanderen.

Meest gelezen