N-VA op eigen kracht naar de kiezer in Kraainem

In faciliteitengemeente Kraainem trekt de N-VA met een zelfstandige lijst naar de kiezer. Lijsttrekker is gemeenteraadslid Joost Vanfleteren. De andere Vlaamse partijen scharen zich achter de tweetalige "Lijst van de Burgemeester", die door burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer (CDH) wordt getrokken.

In de huidige gemeenteraad zitten alle Vlaamse partijen in de eenheidsfractie Open. Deze heeft 3 zetels op een totaal van 23. Open VLD en CD&V maakten vorige maand echter bekend dat ze hun medewerking verlenen aan de "Lijst van de Burgemeester" van Cardon de Lichtbuer (CDH). Deze lijst heeft ook de steun van CDH en Ecolo.

"Wij waren in eerste instantie van plan om samen met andere Vlaamse partijen in kartel naar de verkiezingen te trekken, maar de andere Vlaamse partijen in Kraainem houden de facto op te bestaan vermits zij niet meer onder hun eigen naam wensen op te komen", zegt Vanfleteren. "In ruil voor een zitje in de gemeenteraad kiezen CD&V en Open VLD voor een tweetalig Kraainem zonder ook maar een schijn van een Vlaams accent. Voor de N-VA meer dan voldoende redenen om Vlaams Kraainem van een verdere teloorgang richting een formeel tweetalige gemeente met alle kracht te verhinderen."

In de gemeenteraad van Kraainem zwaait Union - een kartel van MR, Défi en CDH - momenteel de scepter met een comfortabele meerderheid van 16 zetels op 23. De tweetalige burgerbeweging "Kraainem Unie" heeft 4 zetels en Open 3.

Dorothée Cardon de Lichtbuer (CDH) volgde eind 2015 Veronique Caprasse (DéFi) op als burgemeester. Het boterde van meet af aan niet met de andere leden van het college omdat de Lichtbuer, die pas in 2015 haar intrede deed in het schepencollege, geen andere bevoegdheden kreeg dan die haar van rechtswege toegewezen zijn als burgemeester.

Meest gelezen