SP.A-oudgedienden steunen nieuwe ploeg door Leuvenaars te informeren

In Leuven gaan burgemeester Louis Tobback, de schepenen Dirk Robbeets en Myriam Fannes en oud-schepen Jaak Brepoels tijdens 40 wandelingen door de verschillende stadswijken de bewoners informeren hoe ze de voorbije 24 jaar Leuven grondig veranderd hebben. Op die manier hopen ze als oudgedienden de nieuwe SP.A-ploeg onder leiding van schepen Mohamed Ridouani te steunen.

"In de 24 jaar dat we Leuven bestuurden, is de stad van onder tot boven veranderd, wat vanzelfsprekend eveneens het resultaat geweest is van de goede samenwerking al die tijd met CD&V", zegt burgemeester Tobback.

"We willen wijk per wijk met folders en gesprekken mensen bedanken voor het vertrouwen dat ze al die tijd in ons gehad hebben en duidelijk maken wat we er al die tijd gerealiseerd hebben. Men moet natuurlijk niet stemmen voor het verleden, maar voor de toekomst. Met onze wandelingen zullen we ook aangeven dat zelfgenoegzaamheid uit den boze is en er nog veel werk te doen blijft. Het verleden staat in dit geval wel borg voor de toekomst. Men zal voor de SP.A moeten stemmen als men de stad op hetzelfde elan wil laten verder evolueren."

De Leuvense SP.A-lijst wordt getrokken door schepen Mohamed Ridouani. Schepen Bieke Verlinden staat op 2 en Vlaams Parlementslid Bruno Tobback op 3. Louis Tobback is lijstduwer, Dirk Robbeets staat op nummer 45, Myriam Fannes op 44 en Jaak Brepoels op 43. 

Leuven wordt al 24 jaar bestuurd door een coalitie van SP.A en CD&V, twee partijen die momenteel respectievelijk 16 en 9 zetels hebben op een totaal van 45. 

Meest gelezen