Nicolas Maeterlinck

Koen Kennis (N-VA) is Vlaamse politicus met meeste mandaten

Koen Kennis is met 18 betaalde mandaten de Vlaamse koploper van de mandatenlijst die vandaag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eliane Daels, schepen voor de PS in Evere, voerde in 2017 29 betaalde mandaten uit. Daarmee heeft de Waalse socialiste het grootste aantal betaalde mandaten van het land. 

Ieder jaar moeten politici en hoge ambtenaren doorgeven aan het Rekenhof welke mandaten ze het afgelopen jaar uitvoerden. Daarnaast geven ze ook hun vermogen aan. Uit de lijst met mandaten, die vanmorgen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, blijkt dat Antwerps schepen voor N-VA Koen Kennis de kroon spant in Vlaanderen op vlak van betaalde mandaten. Kennis voerde 18 betaalde mandaten uit, onder meer als bestuurder bij intercommunales als FINEA en IMEA. 

Net als vorig jaar heeft PS-schepen in Evere Eliane Daels (PS) de meeste betaalde mandaten van het land. Martine De Regge, schepen voor sp.a in Gent, voerde in 2017 15 betaalde bestuursfuncties uit. Marc De Pauw, de liberale burgemeester van Destelbergen, en burgemeester van Diksmuide Lies Laridon (CD&V), tellen er elk 14.

Eliane Daels, schepen voor PS in Evere

Vlaamse mandatarissen dienen vaker hun mandaten of vermogen niet in

In 2017 hebben 170 politieke mandatarissen nagelaten een mandatenlijst en/of een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Cumuleo naar het cumuleren van mandaten.

Eén van de politici die noch een mandatenlijst, noch een vermogensaangifte indienden, is de in opspraak geraakte Pascale Peraïta (ex-PS), de voormalige voorzitter van het Brusselse OCMW en gewezen directrice van de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial. Ook Antwerps CD&V-schepen Caroline Bastiaens diende geen vermogensaangifte in. 

In totaal telde Cumuleo 145 inbreuken op de aangifte van mandaten, of 21 meer dan in 2016. Het aantal inbreuken op de aangifte van vermogen steeg van 48 naar 72. Opvallend, onder de 170 mandatarissen die geen vermogensaangifte en/of mandatenlijst indienden, zijn volgens l'Echo 120 Vlamingen.  

PVDA wil cumulplafond

Op de website stadzondergraaiers.be startte de extreemlinkse partij PVDA met een petitie om een cumulplafond te eisen. Voor gemeenteraadsleden en schepenen wil de partij een maximum van 3 betaalde mandaten.

Meest gelezen