Verkeersongevallen in Glabbeek fors gedaald

Na de afschaffing van de voorrang van rechts in Glabbeek vorig jaar is het aantal verkeersongevallen gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van Politiezone Hageland. De opvallende afschaffing is al zes maanden van kracht.

In vergelijking met cijfers van de voorbije tien jaar is het aantal ongevallen in Glabbeek sterk gedaald. Dat komt door enkele aanpassingen van de wegcode en de herinrichting van enkele wegen. Daarnaast is de hoogst gemeten snelheid met 10 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar.

Dodelijke steenweg

De vooruitgang is vooral goed nieuws voor de N29 Tienen-Diest. De steenweg doorkruist de gemeente en staat bekend als een zeer gevaarlijke steenweg. “We hebben daar heel wat maatregelen genomen zoals een inhaalverbod op kruispunten en rode paaltjes. Daar zien we dat de dodelijke en zware ongevallen verdwenen zijn”, zegt burgemeester Peter Reekmans.

De burgemeester is tevreden met wat er na een half jaar al uit de bus is gekomen. “We gaan nog bepaalde ingrepen doen. Dat gaat ofwel over de wegcode aanpassen of de baan herinrichten.”

Tegendeel bewezen

De uitzonderlijke afschaffing kon niet in elke hoek van Glabbeek op steun rekenen. “De halvering van de ongevallen bewijst dat de afschaffing van de voorrang van rechts werkt. Ook omliggende gemeente beginnen de maatregel uit te zoeken. Waar de voorrang van rechts onlogisch is, moet je ‘m afschaffen”, verzekert de burgemeester.

Nog niet de beste van de klas

Toch wil de daling in het aantal ongevallen niet zeggen dat de wegen in Glabbeek zo veilig zijn. De afgelopen jaren daalde in heel Vlaanderen het aantal ongevallen maar Glabbeek kon die trend niet volgen. Het was dus bij de minder goede leerlingen van de klas. Met de cijfers van de eerste zes maanden lijkt het er dus op dat Glabbeek een inhaalbeweging maakt.

Meest gelezen