Het enige overblijvende stuk van de gigantische vetberg in een verzegelde kist in het museum.
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Vetberg uit de Londense riool krijgt eigen livestream van Museum of London

Het enige overblijvende stuk van de gigantische vetberg die verleden jaar uit de riolen van Londen werd gehaald, is nu een deel van de permanente collectie van het Museum of London. Dat heeft het museum meegedeeld, en het heeft ook aangekondigd dat de vetberg een eigen livestream krijgt, zodat geïnteresseerden de evolutie van de vetklomp zullen kunnen volgen. 

Eind 2017 ontdekten gemeentewerkers in de riolen van Whitechapel in het oosten van Londen, een gigantische vetberg. Het gevaarte woog wel 130 ton, was 250 meter lang en bestond uit een massa aan elkaar gekoekte olie en vet, vochtige wegwerpdoekjes en andere sanitaire producten.  

Twee stukken van de vetberg werden tentoongesteld in een tijdelijke tentoonstelling in het Museum of London, "Fatberg!", die van begin februari tot begin juli het werk in de kijker zette dat kwam kijken bij het verwijderen van de vetberg uit de riolen. 

De vetbergen zaten in verzegelde glazen kisten om de bezoekers te beschermen tegen mogelijk dodelijke bacteriën en de afgrijselijke stank. 

Van die twee "zeer giftige" klompen is er nu een opgenomen in de permanente collectie van het museum, zo heeft het museum aangekondigd. Die klomp, het enige stuk van de vetberg dat nu nog overblijft, zal in de glazen kist blijven, en online te volgen zijn via een "fatcam". Geïnteresseerden zullen zo de veranderingen kunnen volgen die de vetberg zal ondergaan. 

En die zijn er wel degelijk: volgens het museum is er op de vetberg, sinds hij niet langer tentoongesteld wordt, een ongewone en giftige schimmel beginnen te groeien, die zichtbaar is als gele puisten, en die geïdentificeerd is als een Aspergillus-schimmel. Dat is een geslacht van een tweehonderdtal draadvormige schimmelsoorten, waarvan een aantal soorten ernstige ziekten kunnen veroorzaken. 

De tijdelijke tentoonstelling "Fatberg!" in het Museum of London liet zien wat er allemaal kwam kijken bij het verwijderen van de immense vetberg uit de riolen.
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen