Actie tegen familiegeweld: "150 paar vrouwenschoenen als symbool voor 150 vrouwen die jaarlijks omkomen"

In het Limburgse Tongeren is er deze voormiddag een bewustmakingscampagne rond intrafamiliaal geweld. Rond elf uur worden er 150 paar vrouwenschoenen uitgestald als symbool voor de 150 vrouwen die ieder jaar omkomen bij familiegeweld. "Daarnaast sterven jaarlijks ook 95 kinderen door geweld binnen families," zegt Laura Neesen, voorzitster van vzw Trampolien, in De Ochtend op Radio 1. 

Vzw Trampolien is een kleine Limburgse organisatie die hulpverlening biedt aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld. "Een heel relevante problematiek," zegt voorzitster Laura Neesen. "Amper vijf procent van de slachtoffers doet aangifte. In Limburg alleen al gaat het om 1.200 PV's. Het is dus een wijdverspreid probleem." 

Waarom doen zo weinig mensen aangifte? Dat blijft gissen. "Maar er is hoe dan ook een groot schaamtegevoel," zegt Neesen. "Want het geweld speelt zich af binnen een familiale context, waar men zich veilig en geborgen zou moeten voelen. Als men daar slachtoffer wordt, is dat heel moeilijk om daarmee naar buiten te komen."

Er is nog steeds een groot schaamtegevoel als slachtoffer

Laura Neesen, voorzitter vzw Trampolien

Daarom houdt de vzw vandaag een actie om de problematiek van intrafamiliaal geweld bespreekbaar te maken. "Niet alleen de slachtoffers moeten sneller aangifte doen, maar ook de omgeving moet alerter zijn," zegt Neesen. " Steek uw hoofd niet in het zand, maar help die mensen. Niets is zo erg als sociaal isolement."

Wat is intrafamiliaal geweld?

De definitie van intrafamiliaal geweld is heel ruim. Het gaat niet enkel om fysiek geweld - waarbij het slachtoffer geslagen of gewurgd wordt -, het gaat ook om psychologisch geweld. "Bijvoorbeeld pesterijen binnen het koppel," zegt Neesen. "En tot slot kan het ook gaan om economisch geweld, als er binnen een koppel iemand zodanig financieel gecontroleerd wordt dat hij of zij geen vrijheid meer heeft."

Eens de politie vaststelt dat het gaat om een geval van intrafamiliaal geweld, kan het slachtoffer naar een vluchthuis gaan of naar de rechtbank voor een uithuiszetting. Er zijn in Vlaanderen ook verschillende Family Justice Centers, waar slachtoffers opgevangen worden. "Maar we willen dat er in de toekomst nog meer financiële middelen worden vrijgemaakt om mensen goed te begeleiden na een aangifte," zegt Neesen.

"We mogen niet discrimineren: ook mannen kunnen het slachtoffer zijn"

Hoewel de actie vandaag focust op het aantal vrouwen die jaarlijks omkomen door partnergeweld, kunnen ook mannen het slachtoffer zijn. "Voor mannen is het nog moeilijker om de taboe te doorbreken," zegt Neesen. "De man heeft zogezegd nog altijd de sterke positie binnen het gezin. Als men dan moet zeggen dat men geslagen wordt door zijn vrouw, dan stuit men vaak op onbegrip."

Meest gelezen