Videospeler inladen...

12 procent van de Brusselse bruggen en viaducten vragen extra aandacht

Ook het Brusselse Gewest heeft heel wat bruggen en viaducten op haar grondgebied. In absolute cijfers zijn er minder dan in Vlaanderen, maar procentueel gezien zijn er meer pijnpunten. In Vlaanderen staat 1 procent onder verscherpt toezicht. In Brussel is 12% in zeer slechte of slechte staat. “Maar er is geen risico op een gelijkaardig scenario zoals in Genua”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

In de loop van 2016 en 2017 werden op vraag van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) alle bruggen en viaducten geïnspecteerd. Dat gebeurde door onafhankelijke experten. De bruggen en viaducten werden allemaal ingedeeld in categorieën, gaande van A (gevaarlijk bouwwerk) tot F (een bouwwerk zonder defecten).

A : gevaarlijke bouwwerken
B : bouwwerken met evolutieve gebreken
C : bouwwerken met gebreken van gemiddelde aard
D : bouwwerken met verborgen gebreken of een pathologisch verleden
E : bouwwerken met een bevredigende staat van dienst die enkele onderhoudswerken nodig hebben
F: bouwwerken zonder gebrek

Van de 98 Brusselse bruggen en viaducten, zitten er 12 in de eerste twee categorieën*. Dat is zo’n 12,5 procent. De vier categorieën samen (ABCD) vragen acties op korte, middellange en lang termijn. Twee bruggen zitten er in categorie A. Het gaat om een deel van de Van Praetbrug en de Klein Eilandbrug in Anderlecht. Die laatste is sinds twee jaar gesloten voor het autoverkeer. In categorie B zitten er 10 bruggen. In categorie C 34 en in categorie D tenslotte 8.

Het Brusselse Gewest erkent de problemen. “Brussel heeft namelijk met een investeringsachterstand te kampen”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Die achterstand wordt nu ingehaald. De komende vier jaar wordt 24 miljoen vrijgemaakt voor de meest dringende werkzaamheden. “Maar er is geen enkel risico dat er zich in Brussel een gelijkaardig scenario zou kunnen voordoen zoals in Genua”, zegt Paemen.

* Cijfers uit het "Meerjareninvesteringsprogramma voor het beheer van de bruggen", van de Commissie Infrastructuur (8 januari 2048)

Meest gelezen