Schapen wachten om geslacht te worden voor het offerfeest (archieffoto).
James Arthur Photography

Offerfeest: 3 tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen, geen in Brussel

Tijdens het Offerfeest, dat volgende week dinsdag 21 augustus plaatsvindt, zullen in Vlaanderen drie tijdelijke slachtvloeren ingericht worden, waar enkel verdoofd mag worden geslacht. Dat zal het geval zijn in Genk, Werchter en Wolvertem. In heel het Brussels Gewest zullen er geen tijdelijke slachtvloeren zijn. 

In Vlaanderen geldt sinds 2015 een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Moslims die tijdens het Offerfeest ritueel willen slachten, moeten uitwijken naar een erkend slachthuis. Het Europees Hof van Justitie heeft eind mei nog bevestigd dat die beslissing niet strijdig is met de vrijheid van godsdienst.

Verdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren mag wel nog. Dat zal volgende week het geval zijn in Genk, Werchter en Wolvertem. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vandaag gezegd.

Vanaf 2019 zal er overigens een totaalverbod op onverdoofd slachten gelden. Vanaf dan zullen er in Vlaanderen enkel nog dieren ritueel geslacht mogen worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose.

Een man laadt een schaap in de auto dat geslacht is in het slachthuis van Zottegem (archieffoto).
James Arthur Photography

Geen tijdelijke slachtvloeren in het Brussels Gewest

In het hele Brussels gewest zullen er geen tijdelijke slachtvloeren zijn voor het Offerfeest. "Noch het gewest, noch de lokale besturen organiseren zo'n slachtvloer", zegt Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V).

Het Brussels gewest organiseert geen tijdelijke slachtvloeren meer, en de lokale besturen kunnen zelf het initiatief nemen. Maar dat is dus niet gebeurd. "Ook van privé-initiatieven hebben wij geen weet. Zo'n initiatieven hebben trouwens een vergunningplicht. Wij hebben geen enkele vergunningsaanvraag ontvangen en de termijn daarvoor is reeds verstreken", laat Debaets weten.

Afgelopen jaar heeft het Brussels gewest onder impuls van Debaets nog twee maatregelen ingevoerd. Zo geldt er een verbod op thuisslachtingen, en is er een verbod op het vervoer van schapen en geiten. Professionele vervoerders moeten een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Intussen heeft staatsecretaris Debaets een oproep gedaan naar de moslims om naar aanleiding van het Offerfeest, en in lijn met de richtlijnen van de islam, een gift te doen aan mensen die in armoede leven. "Dat is evenwaardig aan het slachten van een eigen schaap of geit. Op die manier wordt heel wat onnodig dierenleed voorkomen", zo zegt Debaets.

Een verbod op onverdoofd slachten is er ook in Brussel nog niet. Er is nog te veel onenigheid over het onderwerp binnen de Brusselse regering, waardoor een akkoord deze legislatuur niet meer mogelijk lijkt.

Meest gelezen