Opnieuw sociale tewerkstelling in de Kolonies van Merksplas en Wortel

In de Kolonies van Merksplas en Wortel wordt een oude traditie weer in ere hersteld. Er gaan drie mensen aan het werk die moeilijk aan de bak komen in het gewone arbeidscircuit.

Aan de slag voor het natuuronderhoud

De drie gaan aan de slag op de oude landloperskolonies, goed voor bijna 1000 hectaren. Zwervers die arm waren, bedelden of overlast veroorzaakten werden tot in 1993 naar Merksplas en Wortel gestuurd.  Ze woonden er samen maar werkten er ook, om ze nadien beter te laten functioneren in de maatschappij.  Nu komt er opnieuw een vorm van sociale tewerkstelling.  "Alvast drie mensen zullen er mee instaan voor het natuuronderhoud", zegt Gert De Vos van Natuurwerk. "Het gaat om mensen die moeilijk aan werk geraken maar ook om gedetineerden om ze op die manier te re-integreren. Ze staan onder meer in voor de verzorging van de bomen, maaien van bermen en dreven of het ruimen van beken. De kolonies zijn daar een uitstekend gebied voor." 

Kolonies in ere hersteld

De kolonies worden volop ontwikkeld tot een gebied dat fietsers en wandelaars moet aantrekken. In Merksplas-Kolonie werd ook al een oude varkensstal omgebouwd tot bezoekerscentrum en er kwam ook een brasserie. Samen met de kolonie van Wortel en enkele kolonies in Nederland, proberen ze ook Unesco-Werelderfgoed te worden. Dat is dit jaar nog niet gelukt, maar volgend jaar proberen ze het opnieuw.

 

Meest gelezen