Leidt kortere zomervakantie tot betere schoolprestaties? "Niet noodzakelijk" 

De topman van het VBO, Pieter Timmermans, wil de zomervakantie beperken tot 6 weken omdat kinderen dan minder kennis zouden verliezen. Met die stelling is pedagoog Pedro De Bruyckere van de Artevelde hogeschool het niet eens. De waarheid is volgens hem genuanceerder. 

"Over het fenomeen summer loss, waarbij kinderen kennis verliezen die ze tijdens het schooljaar hebben opgedaan, zijn veel studies verschenen", zegt De Bruyckere in "De Ochtend" op Radio 1. "Maar lang niet alle kinderen hebben er last van. Kinderen die uit gezinnen komen waar de ouders hoog opgeleid zijn en een hogere sociaal-economische status hebben, hebben juist voordeel bij een lange zomervakantie."

"Ze gaan op kamp of op reis en leren daar dingen die ze op school niet krijgen aangeleerd. Kinderen die dat niet doen, hebben eerder een nadeel. Zij dreigen inderdaad kennis te verliezen. De waarheid over zomervakanties is dus genuanceerd."   

Duitsland en Nederland

Voorstanders van kortere zomervakanties verwijzen graag naar Nederland en Duitsland, waar kinderen in de zomer maar 6 weken vrij hebben.  "Dat klopt, maar kinderen hebben er over het hele schooljaar evenveel vakantie als kinderen hier", merkt De Bruyckere op.  "Af en toe niet leren, helpt om te leren. Kinderen hebben pauzes nodig."

"We zouden de zomervakanties misschien kunnen inkorten, maar dan moeten we op andere momenten de vakanties langer maken. Aan de totale hoeveelheid vakantie mogen we niet raken. Als kinderen meer tijd op de schoolbanken moeten doorbrengen, dan gaan ze niet meer leren. Vakanties hebben ze nodig om de kennis te verwerken." 

Af en toe niet leren, helpt om te leren. Kinderen hebben pauzes nodig.

Pedro De Bruyckere, pedagoog Artevelde hogeschool

Voor ouders die vrezen dat hun kinderen tijdens de zomervakantie toch kennis zullen verliezen, heeft De Bruyckere volgende tip: "Ga er af en toe mee op uitstap of organiseer activiteiten waaruit ze iets opsteken. En laat hen vooral voldoende lezen, wat dat stimuleert de hersenen."  

Meest gelezen