Droogtemaatregelen versoepeld: auto wassen en tuin sproeien mag weer

De provinciegouverneurs van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen trekken het sproeiverbod weer in na een advies in die zin van de Droogtecommissie. Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel grotendeels gelden.

Na de regen van de afgelopen dagen en door het dalende waterverbruik hebben de meeste provincies beslist om het sproeiverbod in te trekken. Dat betekent dat het verbod wordt opgeheven om auto's te wassen, gazons en tuinen te besproeien en akkers en sportvelden te beregenen. Dat gebeurt op advies van de Droogtecommissie van de Vlaamse overheid, die wel oproept om zuinig met water te blijven omspringen.

Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel nog grotendeels van kracht. "Code oranje blijft van kracht omdat rivieren en onbevaarbare waterwegen nog steeds niet het juiste peil hebben", zegt de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers.

"Ondanks die regen- en onweersbuien blijven de peilen en debieten van vele rivieren en beken in Limburg (zeer) laag", zegt de Limburgse gouverneur Herman Reynders. "Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg."

"We vragen geen water te verspillen, maar de beperkende maatregelen worden wel ingetrokken", zegt gouverneur Lode De Witte van Vlaams-Brabant. "Er werd al gerapporteerd dat de mensen de afgelopen weken spaarzaam zijn omgesprongen met het waterverbruik."

Meest gelezen