Open VLD wil zelfstandig bijberoep niet in de tijd beperken

Open VLD is het niet eens met het voorstel van N-VA-parlementslid Grete Remen om de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit in bijberoep te hebben in de tijd te beperken. "Niet elke zelfstandige in bijberoep heeft de intentie om ooit naar voltijds ondernemerschap te evolueren", zegt Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck.

Remen stelde vrijdag dat zelfstandigen in bijberoep oneerlijke concurrentie vormen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Ze stelt voor om de mogelijkheid tot bijberoep tot twee jaar te beperken.

Open VLD-parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck is het daar niet mee eens. Niet elke ondernemer in bijberoep heeft de intentie om voltijds zelfstandige te worden, zegt ze. "Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld alleenstaande moeders, die de stap hebben teruggezet vanuit een voltijds ondernemerschap naar een bijberoep. Ze willen de job waarvoor ze zijn opgeleid verder uitoefenen maar willen terug kunnen vallen op een vast inkomen. Ik zie niet in waarom er dan een beperking in tijd gezet moet worden. Het argument dat er oneerlijke concurrentie is, is misplaatst."

N-VA-parlementslid Remen voerde ook aan dat zelfstandigen in bijberoep van twee walletjes eten, omdat ze minder sociale bijdragen betalen, maar wel als werknemer beschermd worden. Volgens Open VLD'ster Vanwesenbeeck worden zelfstandigen in bijberoep net gediscrimineerd. "De bijberoepers betalen immers wel sociale bijdragen, maar bouwen daarmee geen sociale rechten op".

"In plaats van allerlei beperkingen op te leggen zoals bv een tijdslimiet, is het beter alle vormen van discriminatie rond sociale rechten weg te werken bij de verschillende statuten en te evolueren naar één sociaal eenheidsstatuut", zegt het liberale parlementslid.

Meest gelezen