Russell Nelson, leider van "de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen"
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Noem "mormonen" geen "mormonen" meer

De voorzitter van de mormonen wil dat we het niet langer over "mormonen" hebben, maar over "volgelingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen". Dat heeft God hem zelf gezegd.

De voorzitter van de mormonen - of liever: van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen - is Russel Nelson, 93 jaar oud. In januari volgde hij de vorige kerkleider op, na diens dood. Hij heeft dus niet lang gewacht vóór zijn eerste beleidsdaad. Hij pleit dan ook al tientallen jaren voor die naamsverandering, maar toen was hij nog geen kerkleider. Als leider van de mormonen heeft hij bovendien het voordeel dat hij een rechtstreekse lijn heeft met God. Volgens de aanhangers van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen communiceert God met hen via hun leider.

Boek van Mormon

Volgens Nelson is "mormonen" een bijnaam. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is volgens hem de enige officiële naam. Door enkel die laatste te gebruiken, benadrukken de mormonen dat ze geen sekte, maar wel degelijk een christelijke geloofsgemeenschap vormen. De Kerk heeft wereldwijd zo'n 16 miljoen aanhangers, onder wie ook enkele duizenden in ons land. De meeste gelovigen wonen in de Amerikaanse staat Utah. 

De nieuwe richtlijn heeft ook praktische gevolgen. De term "mormonen" komt namelijk voor in heel wat documenten, internetpagina's en folders. Die zullen dus allemaal moeten aangepast worden. Alleen het "Boek van Mormon", zowat de Bijbel van de geloofsgemeenschap, mag zo blijven heten.

Meest gelezen