Pelgrims op de berg Arafat die zich met paraplu's beschermen tegen de zon

Meer dan 2 miljoen pelgrims reizen naar Mekka: Hadj in cijfers en beeld

Meer dan 2 miljoen pelgrims zijn de afgelopen dagen naar de stad Mekka in Saudi-Arabië afgereisd. Ze ondernemen de hadj, de heilige reis die moslims een keer in hun leven moeten maken. Ook bijna 3.000 Belgen zijn op bedevaart. De hadj begon zondag en loopt tot het einde van de week. Wat de hadj precies inhoudt, leest u hier.

Wat is de hadj?

De hadj naar Mekka is de bedevaartstocht die miljoenen gelovigen elk jaar ondernemen. Mekka, de heilige stad voor moslims en geboortestad van de profeet Mohammed, vormt het middelpunt van deze pelgrimstocht. Zo zou elke moslim, die daar fysiek toe in staat is en het zich kan veroorloven, een keer in zijn of haar leven deze bedevaart moeten maken. 

De islam bestaat uit vijf zuilen, namelijk de geloofsbelijdenis (shahada), de dagelijkse gebeden (salat), de aalmoezen aan de armen (zakat), de vastenmaand ramadan en de hadj, de bedevaart naar Mekka.
De hadj vormt dus een van de vijf pijlers van de islam, die moet worden ondernomen. 

De Kaaba waar de pelgrims rondstappen
AFP or licensors

Hoe verloopt de hadj?

De hadj duurt vijf tot zes dagen en wordt gezien als een periode voor bezinning en boetedoening. Hij start telkens aan het begin van de twaalfde maand van de islamitische kalender.

Pelgrims bidden op de berg Arafat
AFP or licensors

Dag 1: Op de eerste dag komen de pelgrims aan in Mekka en kleden ze zich in witte gewaden. Zowel mannen als vrouwen dragen het witte gewaad,  de zogenaamde "ihram", die voor gelijkheid staat.  

De gelovigen starten met de "tawaf", daarbij stappen ze in tegenwijzerzin zeven keer rond het kubusvormige gebouw op het plein bij de Grote Moskee, de Kaaba. Het gebouw is bekleed met zwarte doeken met Koran-teksten op, en vormt voor de moslims het huis van God op aarde.

Daarna volgt de "sa’i", nu stappen de pelgrims tussen de heuvels van de Safa en de Marwa, een afstand van ongeveer 350 meter. Ze doen dit zeven keer. Daarna gaan ze naar al-Mina waar ze overnachten in enorme tentenkampen. 

Berg Arafat
AFP or licensors

Dag 2: De pelgrims vertrekken de volgende ochtend van al-Mina naar de berg Arafat voor een dag van reflectie en boetedoening. Op die berg zou de profeet Mohammed zijn laatste preek gegeven hebben. Ze overnachten er en verzamelen zeven stenen.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Dag 3: De gelovigen gaan in groep naar Jamarat, de plaats waar ze de keien naar zuilen smijten die de duivel representeren. In de Koran staat dat de profeet Abraham dat ook deed toen de duivel zijn zoon wou afpakken. 

Daarna begint het offeren. Op deze dag vieren de pelgrims en moslims over heel de wereld het Offerfeest of Eidh al-Adha.  Ze offeren een schaap of ander vee, omdat God aan Abraham had bevolen om zijn enige zoon te offeren, maar God verving dat offer door een lam. Op deze dag scheren de mannen hun haar kaal of kort. 

AFP or licensors

Dag 4 tot 6: De pelgrims voeren opnieuw een tawaf en sa’i uit in Mekka als symbolisch eindpunt. Ze kunnen er twee tot drie nachten verblijven. Na dit laatste ritueel zijn de pelgrims vrij van zonden.

Deze opsomming beperkt zich tot de meest kenmerkende stappen, want de hadj bestaat uit uiteenlopende rituelen die doorgaan in de buurt van Mekka. 

Pelgrims raken de Kaaba aan

Wie de hajd uitgevoerd heeft mag zichzelf als man trots hadji noemen en als vrouw hadja. Voor vele pelgrims vormt deze bedevaart een bijzondere ervaring en bekroning van hun geloof. Je mag de hajd meerdere keren in je leven uitvoeren. Je kan de hajd ook voor andere personen uitvoeren als zij er niet toe in staat zijn. 

Wie onderneemt de hadj?

Moslims uit alle hoeken van de wereld ondernemen de hadj, zowel mannen als vrouwen. Het ministerie in Saudi-Arabië levert telkens een bepekt aantal visa af voor de pelgrims. Voor België zijn dat er dit jaar 2.837. Voor Nederland zijn het er 3.850. Het aantal visa is gebaseerd op het aantal moslims dat in een bepaald land woont. De meeste pelgrims komen uit landen als Indonesië, Pakistan en India. 

De kosten voor deze heilige reis variëren van 2.000 tot 6.000 euro. De prijzen kunnen hoog oplopen afhankelijk van hoe lang je blijft, sommige gelovigen blijven tot een maand. Er zijn ook steeds meer luxehotels bijgekomen die de prijs opdrijven. 

AFP or licensors

Meest gelezen