Buurtbewoners kweken uit protest tomaten in "vuil stinkend gat" in hun straat

Omdat een aantal bewoners van een buurt in de Canadese stad Toronto "een vuil stinkend gat in hun straat" ten gevolge van een grondverzakking grondig beu waren, vooral dan omdat het stadsbestuur geen enkele aanstalten maakte om dit probleem op te lossen, besloten ze tot een creatieve oplossing. Ze maakten van het gat een soort van gemeenschapstuintje waarin tomaten geplant werden. Nu de tomaten beginnen te groeien, besloot de burgemeester in te grijpen.

De verzakking gebeurde al enige tijd geleden en bleek vooral voor voetgangers en fietsers een probleem. Bovendien was het er na hevige regenval soms erg modderig en begon het volgens sommige buurtbewoners te stinken. En dus werd er actie ondernomen.

Buurtbewoner Bryan Link in het radioprogramma "As it happens": "Ik moest wel 2 keer kijken om zeker te zijn, want eerst dacht ik dat het gewoon onkruid was. Maar het bleken wel degelijk tomaten te zijn. Blijkbaar zijn er hier in de buurt een aantal bewoners die een goed gevoel voor humor hebben. Zij besloten in dat gat dan ook tot dit gemeenschapstuintje. Wat toch wel een vooruitgang is, vergeleken met het gat ervoor. En blijkbaar groeien de tomaten erg goed. Dus de plaats voor dit tuintje kon niet idealer zijn."

"Eigenlijk zou het jammer zijn als men de planten zou verwijderen, nu ze zo goed groeien. Want het heeft wel iets charmants, hoe vreemd het ook is", voegde Link er nog aan toe.

Maar charmant of niet, nadat het verhaal viraal gegaan was onder de noemer 'pothole protest', besloot burgemeester John Tory in te grijpen: "We zullen de straat binnenkort herstellen. Maar dat betekent niet het einde voor de tomaten. We zijn nu bezig hoe we de planten naar een andere plaats kunnen brengen, zodat ze kunnen overleven."

Meest gelezen