Procentueel minder buitenlandse kiezers op 14 oktober

Er nemen dit jaar meer buitenlandse kiezers deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen dan zes jaar geleden. Vergeleken met het totaal aantal buitenlanders daalt het percentage echter. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken.

Aan de lokale verkiezingen mogen ook niet-Belgische Europeanen en mensen van buiten Europa deelnemen. Het is aan de steden en gemeenten om hen te wijzen op dat recht.

De buitenlanders hadden tot eind juli de tijd om zich te registreren. Uit de eindbalans blijkt dat zich in Vlaanderen 33.663 Europeanen hebben ingeschreven, op een totaal van 290.674 (11,58 procent). In 2012 ging het om 32.211 (13,89 procent).

Voor kiezers van buiten de Europese Unie gaat het dit jaar om 8.092 (9,5 procent). In 2012 ging het om 6.320 (10,1 procent).

In Brussel nemen 37.232 niet-Belgische Europeanen deel (16,75 procent). Voor niet-Europeanen gaat het om 12.174 (19,27 procent). Hier is wel sprake van een stijging in aantallen en percentages

Meest gelezen