Videospeler inladen...

Vlaams Belang recycleert "Eigen volk eerst" tot "Eerst onze mensen"

Vlaams Belang lijkt weer aan te knopen met campagnes uit het verleden en trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan "Eerst onze mensen". Die doet denken aan de "Eigen volk eerst"-campagne uit de jaren van het Vlaams Blok. Partijvoorzitter Tom Van Grieken en Vlaams fractieleider Chris Janssens hebben de campagne vanmorgen voorgesteld.

Van Grieken omschrijft "Eerst onze mensen" als het DNA van Vlaams Belang. "Zoals ouders het opnemen voor hun eigen kinderen moet de overheid het opnemen voor onze eigen mensen", vindt hij. Vertaald naar lokaal beleid betekent dat voor Vlaams Belang criminaliteit, armoede, vervreemding en islamisering aanpakken.

Zoals ouders het opnemen voor hun eigen kinderen moet de overheid het opnemen voor onze eigen mensen

VB-voorziter Tom Van Grieken

Volgens Janssens voelen steeds meer mensen zich vervreemden in eigen straat door de inwijking van "niet-geïntegreerde vreemdelingen". Daarom pleit de partij voor een lokale inschrijvingsstop voor vreemdelingen en het actief opsporen van illegale vreemdelingen, óók door ambtenaren. Elke gemeente moet voor de partij ook autonoom kunnen beslissen over het aanvaarden van asielzoekers. Eventuele premies voor handelaars moeten afhangen van het gebruik van het Nederlands, zegt Janssens.

Daarnaast pleit Vlaams Belang ook voor het rechtstreeks verkiezen van burgemeesters en voor bindende referenda. Alle politieke mandatarissen moeten hun inkomsten uit mandaten openbaar maken en de wedde van burgemeester en schepenen moet verminderd worden als hun aanwezigheid op de gemeenteraad onder de 90 procent ligt. 

Onveiligheid is geen vals gevoel

Vlaams fractieleider Chris Janssens (VB)

Veiligheid is een ander speerpunt van de VB-campagne. "Onveiligheid is geen vals gevoel", aldus Chris Janssens. De aanpak van criminaliteit en overlast moet daarom een prioriteit zijn voor elk lokaal bestuur, vindt hij. Vlaams Blok pleit niet alleen voor meer blauw op straat, maar ook voor meer politiepatrouilles in burger. Daarnaast moeten er meer buurtinformatienetwerken komen en een website waarop winkeliers informatie over dieven kunnen delen.

Sociale huisvesting mag geen vangnet voor buitenlandse gelukzoekers zijn

Vlaams fractieleider Chris Janssens (VB)

Ook op sociaal vlak moet er volgens Vlaams Belang meer aandacht voor eigen mensen komen: armoede moet beter worden opgespoord en er moet komaf worden gemaakt met "geïmporteerde armoede". "Sociale huisvesting mag geen vangnet voor buitenlandse gelukzoekers zijn", vindt Janssens. Vreemdelingen die in een sociale woning wonen of OCMW-steun genieten, moeten daarom elk jaar kunnen bewijzen dat ze geen eigendommen bezitten in hun land van herkomst. 

Vlaams Belang wil ook meer openbaar vervoer 's nachts en kant zich tegen lage emissiezones omdat die volgens de partij vooral arme en oudere mensen met een oude en minder schone wagen treffen.

Meest gelezen