Kathleen Aers

Veel kritiek op vangst walvissen in Japan voor "wetenschappelijk onderzoek"

Japan heeft in drie maanden tijd bijna 180 walvissen gevangen in de Stille Oceaan. Volgens het Japanse Agentschap voor Visserij is de walvisjacht nodig voor wetenschappelijk onderzoek. Maar internationaal komt er heel wat kritiek op, omdat het vlees grotendeels verkocht wordt. 

In ruim drie maanden tijd heeft Japan bijna 180 walissen gevangen in het noordwesten van de Stille Oceaan. Officieel wordt de vangst aangewend voor wetenschappelijk onderzoek, maar internationaal komt er veel kritiek, omdat het walvisvlees grotendeels wordt verkocht.

Japan doet officieel sinds 1987 niet meer aan commerciële walvisvangst, een overeenkomst uit 1986. Het land bleef toch op walvissen jagen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek.

In 2014 legde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een verbod op om nog op walvissen te jagen. Japan heeft zich daar een jaar aan gehouden, maar vangt sinsdien weer geregeld walvissen.

Bij de volgende bijeenkomst van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) in september, zal de regering van premier Shinzo Abe een voorstel indienen om de jacht op bepaalde "relatief overvloedige" walvissoorten opnieuw mogelijk te maken.

Meest gelezen