Meer en meer scholen geven vakken in vreemde talen

Als op 1 september het nieuwe schooljaar begint, zullen 101 Vlaamse scholen één of meer vakken in een andere taal aanbieden. Dat zijn er 20 meer dan vorig schooljaar. Minister van Onderwijs Crevits (CD&V) is tevreden: “Meertalig onderwijs heeft een meerwaarde.”

Meertalig onderwijs betekent dat de leerlingen een aantal vakken in het Frans, het Engels of het Duits krijgen. De meest populaire vakken zijn geschiedenis en aardrijkskunde. Volgens minister Crevits is dat logisch, gezien het beschrijvende karakter van die vakken.    

Dat er op 1 september 20 extra scholen op de kar springen – een toename met 25 procent – noemt Crevits een succes: “Omdat we echt wel streng zijn. De lesgever moet de taal bijna perfect beheersen.”

Meertalig onderwijs, officieel “Content and Language Integrated Learning” (CLIL), deed zijn intrede in het Vlaamse onderwijs in september 2014. Onderzoek van de inspectie leert dat het een meerwaarde oplevert.

Minister Crevits: “Het zelfvertrouwen van de leerlingen neemt toe en ook de durf om te spreken in een andere taal. We zien ook dat de leerlingen gemotiveerd zijn, niet alleen om de andere taal te leren maar ook het vak dat in die taal gegeven wordt.”

Minister Crevits hoopt dat meer en meer scholen inzetten op meertalig onderwijs, maar ze beseft dat dat niet evident is, gezien de strenge eisen die aan de (vak)leraar gesteld worden.

Tegelijk kan een school zich profileren, want volgens de minister zijn veel ouders het meertalig onderwijs genegen en houden sommigen er zelfs rekening mee om een school te kiezen.

Meest verspreid is het meertalig onderwijs in West-Vlaanderen met 34 scholen. Daarna volgen Oost-Vlaanderen met 30 scholen, Antwerpen met 15, Limburg met 11, Vlaams-Brabant met 9 en Brussel met 2.

Meest gelezen