Nicolas Maeterlinck

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat scholen kunnen samenwerken onder één bestuur

De Vlaamse regering moet scholen stimuleren om samen te werken onder één "tussenschools" bestuur. Dat zegt topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Kamerlid Koen Daniels van de N-VA is tegen het idee gekant.

Met een duur woord heet het "Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting". Het komt erop neer dat de Vlaamse regering scholen stimuleert om samen te werken onder één bestuur dat de scholen overkoepelt. Die samenwerking moet zich specifiek richten op alle niet-pedagogische taken.

Lieven Boeve vindt zo’n tussenschoolse samenwerking een logische stap: "Het onderwijslandschap is complexer geworden. Er is de administratie, de infrastructuur… en elke directeur moet zich daar individueel per school mee bezighouden. Als je al die taken kunt clusteren, dan kan die directeur zich meer bezighouden met bijvoorbeeld werken aan een nieuw leerplan."

Maar de Vlaamse regering raakt het niet eens over dat tussenschoolse bestuursniveau. Met name de N-VA zou dwarsliggen, de partij wil niet dat er geld gaat naar een extra bestuursniveau. Ook de christelijke onderwijsvakbond COC is tegen, de vakbond vreest voor een "waterhoofd".

Boeve pareert de kritiek: "De fusiebewegingen zijn al bezig. Sowieso zal het onderwijslandschap anders zijn in 2020, als het huidige systeem van de scholengemeenschappen afloopt. En het geld voor dat tussenschoolse niveau wordt nu gewoon gebruikt op schoolniveau. Samenwerken zal alleen maar de efficiëntie verhogen."

Scholengemeenschappen

In een reactie zegt Kamerlid Koen Daniels van de N-VA dat zijn partij wil investeren in scholen zelf en niet in structuren. "Als scholen willen samenwerken, kunnen ze dat vandaag al in scholengemeenschappen", zegt hij. "Elke school bepaalt daarbij zelf hoeveel middelen ze waarvoor samenlegt."

"Om samen een preventiebeleid te voeren, het zorgbeleid op elkaar af te stemmen of om papier, handboeken, speeltuigen samen aan te kopen, heb je geen nood aan een bijkomende, dure tussenstructuur met extra directeurs, medewerkers en kantoorgebouwen. Je kan perfect onderling afspraken maken, zoals op veel plaatsen vandaag ook gebeurt."

"Als er zo een extra bovenschools management zou komen, betekent dit voor lokale schooldirecteurs meer vergaderen, waarbij beslissingen worden genomen door zogenoemd bovenschools management. Of allerlei extra formulieren invullen om dit aan te leveren aan de tussenstructuur. In Nederland is men ondertussen al scholen aan het de-fusioren, omdat het niet werkt. Pedagogische beleid en financieel beleid gaan immers hand in hand."

Meest gelezen