Studie: één glas alcohol per dag kan je gezondheid schaden

Zelfs af en toe een glaasje alcohol drinken, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat besluit een studie naar de gevolgen van alcoholgebruik die vandaag in het medisch tijdschrift The Lancet verschijnt. Volgens de onderzoekers moeten overheden een volledige alcoholonthouding adviseren. “Laten we vooral geen paniekvoetbal spelen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat, die het jammer vindt dat het onderzoek niet stilstaat bij het ‘well-being’-aspect.

De studie werd uitgevoerd door het Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle in de VS. Het medisch tijdschrift The Lancet publiceert het vandaag. De onderzoekers onderzochten de effecten van alcohol in 195 landen tussen 1990 en 2016. Om na te gaan hoe frequent er alcohol gedronken wordt, gebruikten ze gegevens uit 694 studies. Om de risico’s van alcohol vast te stellen, gegevens uit 592 studies.

Volgens de studie van het IHME veroorzaakte alcohol in 2016 wereldwijd 2,8 miljoen doden. Het was een grote risicofactor voor vroegtijdige sterfte en ziekte. In 20% van de sterfgevallen in de leeftijdscategorie 15 tot 49 jaar, is de doodsoorzaak alcohol gerelateerd, door verkeersongevallen, zelfmoorden, TBC…

De studie ziet alcohol ook als een grote risicofactor voor kanker, zeker in de leeftijdsgroep boven de vijftig. Wereldwijd heeft iets meer dan 27% van de sterfte door kanker bij vrouwen en bijna 19% bij de mannen boven de vijftig, te maken met hun alcoholconsumptie.

(Lees verder onder de foto)

THE ASSOCIATED PRESS2014

Dat een of twee glazen per dag goed voor je zijn, is slechts een mythe

Dr. Emmanuela Gakidou, Onderzoekster IHME

Er zijn al heel wat wetenschappelijke studies verschenen over de relatie tussen alcohol en gezondheid. Volgens sommige studies kan één glas alcohol per dag geen kwaad. In april van dit jaar verscheen er in hetzelfde tijdschrift The Lancet al een wetenschappelijke studie, van de Universiteit van Cambridge, die dit tegenspreekt. De studie van vandaag bevestigt in grote lijnen die studie.

Volgens het IHME verhoogt het drinken van één alcoholisch drankje per dag en dit gedurende één jaar, het risico met 0,5% op één van de 23 alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen zoals kanker, hart- en vaatziekten, beroerte, cirrose, ongevallen, geweld… bij personen van 15 tot 95 jaar. Een equivalent van 100.000 sterftegevallen wereldwijd per jaar. De onderzoekers zagen wel dat kleine hoeveelheden alcohol toch een zekere bescherming boden tegen hartziekte, maar hun conclusie is dat die voordelen niet opwegen tegen de nadelen.

"Overheden moeten hun gezondheidsadviezen herzien"

Voor de onderzoekers minimaliseert alleen ‘geen alcohol drinken’ het risico op ziekte en vroegtijdig overlijden. Zij pleiten daarom voor een ‘volledige onthouding’ als enige juiste gezondheidsadvies, iets wat de overheden volgens hen volop moeten promoten. Die moeten ook nadenken over hogere belastingen op alcohol en een beperking van de verkooppunten om de beschikbaarheid en zo ook de consumptie van alcohol te beperken.

Wie af en toe een glaasje drinkt op een feest, kan perfect lang leven

Jan Tytgat, Toxicoloog (KULeuven)

Toxicoloog Jan Tytgat (KULeuven) wordt door deze studie niet echt van zijn stoel geblazen. “Elke week duikt er hier of daar wel een nieuwe studie op”, zegt hij. “Veel onderzoeken, veel resultaten, voor de mensen kan dit heel verwarrend overkomen, en dat mag zeker niet de bedoeling zijn.”

Voor hem is er niet veel nieuws te halen uit het onderzoek. “Wat er in staat, wisten we eigenlijk al. De correlaties tussen alcoholgebruik en ziektes, bvb. kanker, vroegtijdige sterfte… , is niet nieuw.”. Hij erkent dat we bewust moeten omgaan met alcohol, maar er mag geen ‘paniekvoetval’ ontstaan. “Er is niets mis met soms eens een glas te drinken. Wie af en toe een glaasje drinkt op een feest, kan perfect lang leven.”

Studie gaat voorbij aan de factor 'well being'

Jan Tytgat, Toxicoloog (KULeuven)

Tytgat mist in deze studie, en vele andere, vooral het aspect van de ‘mentale kwaliteit van het leven’, de ‘well being’-factor. Een matig gebruik van alcohol kan ook  als positief worden ervaren. Het drinken van alcohol kan voor een aangenaam gevoel zorgen door het vrijkomen van endorfine. Het zorgt voor een geluksgevoel. "De studie staat niet stil bij wat dit voor mensen betekent", aldus Tytgat.

Moeten overheden een 'geheelonthouding' promoten? Toxicoloog Tytgat pleit er voor om de mensen de vrijheid te laten, ze zelf hun keuze te laten maken. “Als iemand kiest voor geheelonthouding is dat goed, maar als iemand af en toe een glaasje wil drinken, moet dat kunnen. Dit heeft met de persoonlijke levenskwaliteit te maken. Maar altijd gematigd gebruik natuurlijk.”

Meest gelezen