Videospeler inladen...

Katholieke net voert vak "mens en samenleving" in ten koste van uur Nederlands 

Vanaf september 2019 komt er in de secundaire scholen van het katholieke net een nieuw vak: "mens en samenleving". Dat schrijft De Morgen. Daarin zal aandacht worden besteed aan burgerschap, omgaan met (nieuwe) media, en financieel-economische geletterdheid. Regeringspartij N-VA vindt dat een goed idee, maar is wel verbolgen dat hiervoor een uur Nederlands moet sneuvelen in het algemene lessenpakket. Al zal dat volgens Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, nogal meevallen.

Het nieuwe vak is een gevolg van de invoering van de nieuwe eindtermen, zoals die bepaald zijn voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De bedoeling van die eindtermen is aandacht te hebben voor wat heet "hedendaagse uitdagingen".

"Vandaag zitten thema's als mediawijsheid, burgerschap (hoe functioneert een democratie) en financiële of economische geletterdheid verspreid over verschillende vakken. We brengen dat nu samen in één nieuw vak", zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.

Het nieuwe vak moet natuurlijk ingepast worden in de lessentabel. De algemene vorming bestaat uit 27 uur per week, waarvan 5 uur Nederlands. Wanneer het nieuwe vak er komt, zal er maar 4 uur Nederlands meer in het algemene pakket zitten.

Regeringspartij N-VA, die geregeld botst met de koepel van het katholiek onderwijs, vindt dat onbegrijpelijk. "We krijgen voortdurend signalen, vanuit internationale studies maar ook vanuit het hoger onderwijs, dat het niveau van het Nederlands en dan vooral van het begrijpend lezen, erop achteruit gaat. Op zo'n moment een uur Nederlands schrappen, is een heel slecht signaal", zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.

Lieven Boeve is verrast door deze kritiek. "Naast de 27 uren algemene vorming hebben de scholen 5 "vrije uren", waarin ze bv extra Frans, wiskunde of Nederlands geven. Indien nodig kunnen ze dan daar voor Nederlands kiezen. Bovendien, begrijpend lezen leren de leerlingen niet alleen in de lessen Nederlands. Begrijpend lezen doe je ook in bv de lessen geschiedenis of aardrijkskunde."

Herbekijk de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen