Videospeler inladen...

KMI bestempelt droogte als uitzonderlijk: weg open voor erkenning als landbouwramp

Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Een gelijkaardige droogte komt maar eens in de 20 jaar voor. Nu het KMI de droogte uitzonderlijk noemt, is één van de voorwaarden voor de erkenning van de droogte als landbouwramp vervuld. 

De uitzonderlijke droogtesituatie heeft zich tussen 2 juni en 6 augustus voorgedaan in alle 308 Vlaamse gemeenten, zo blijkt uit een analyse van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Heel wat boeren hebben daardoor schade geleden.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) had de procedure om de droogte als landbouwramp te erkennen al opgestart. "Ik heb een advies gevraagd aan het KMI. Met de erkenning als uitzonderlijk is nu aan de eerste voorwaarde voldaan om over te gaan tot een erkenning als landbouwramp", zegt minister Schauvliege.

Financiële voorwaarde

Naast de beoordeling van het KMI moet er ook een financiële voorwaarde vervuld worden.  Zo moet er voor minstens 1,24 miljoen euro totale schade zijn en gemiddeld voor 5.580 euro per dossier. Die beoordeling kan pas gemaakt worden nadat de gemeentelijke schadevaststellingscommissies klaar zijn met de inventarisatie van de schade op hun grondgebied.

"Wij verwachten in september de verschillende verslagen van de droogtecommissies en dan kan naar de Vlaamse regering worden gegaan om dit al dan niet te erkennen als een landbouwramp", aldus Schauvliege. "Als je ziet dat in alle gemeenten de schade toch wel aanzienlijk is, verwacht ik dat de tweede voorwaarde wel zal bereikt worden."

Boeren zullen in dat geval kunnen rekenen op een schadevergoeding. "De schade wordt geïnventariseerd, daar wordt een controle op uitgevoerd en dan wordt bekeken welk bedrag kan worden uitgekeerd", zegt minister Schauvliege.

VIDEO: bekijk hieronder het fragment uit "Het journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen