Maakt luchtvervuiling je minder "slim"? Onderzoek in China toont negatieve impact

Luchtvervuiling bedreigt niet alleen je fysieke gezondheid, maar ook je taal- en rekencapaciteiten. Je intelligentie, zeg maar. Dat leiden wetenschappers althans af uit een grootschalig onderzoek in China. Hoe langer mensen blootgesteld werden aan vervuilde lucht, hoe slechter ze scoorden op taal- en rekentesten. De gevolgen zijn het grootst voor wie ouder is dan 64 jaar, man, en laag opgeleid.

De schade die luchtvervuiling veroorzaakt, zou wel eens verder kunnen gaan dan enkel je fysieke gezondheid. Dat moet althans blijken uit een onderzoek van Amerikaanse en Chinese wetenschappers. De studie werd uitgevoerd in China, maar is volgens de auteurs ook relevant voor de rest van de wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woont meer dan 90 procent van de bevolking op plaatsen waar de luchtvervuiling de normen van de WHO overschrijdt.

De onderzoekers volgden tussen 2010 en 2014 ongeveer 20.000 mensen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Ze analyseerden taal- en wiskundetesten die de mensen aflegden in het kader van een nationaal bevolkingsonderzoek. Die resultaten legden ze naast gegevens over het gehalte aan stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en PM10 (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) in diezelfde jaren en op dezelfde plaatsen als waar de mensen woonden. Koolstofmonoxide (CO), ozon (O3) en "groter" fijn stof werden niet in de studie opgenomen.

Wat stelden de wetenschappers vast?

  • Hoe langer mensen blootgesteld werden aan luchtvervuiling, hoe slechter hun testresultaten voor taal en wiskunde. Vooral op taalgebied scoorden mensen slechter
  • De scores worden slechter naarmate mensen ouder worden, en dat geldt zeker voor mannen en voor mensen die lager opgeleid zijn. Vooral 64-plussers scoorden slecht
  • De scores zijn ook slechter voor mannen dan voor vrouwen

"Je verliest gemiddeld een jaar"

"Luchtvervuiling kan je opleidingsniveau gemiddeld met 1 jaar verlagen, wat enorm is", zegt Xi Chen van de Yale School of Public Health in de VS aan The Guardian. "Maar het effect is het ergste voor de 64-plussers, voor mannen, en voor wie lager opgeleid is. Als we het verlies voor hen berekenen, zou dat enkele jaren kunnen bedragen."

Een mogelijke verklaring die de onderzoekers daarvoor aanreiken, is het feit dat oudere mannen met een lager opleidingsniveau veel meer dan anderen een job in openlucht uitoefenen, waardoor ze veel meer in contact komen met luchtvervuiling.

Welke link er precies is tussen luchtvervuiling en intelligentie moet nog worden onderzocht, maar volgens Chen is het "erg waarschijnlijk"een oorzaak-gevolgrelatie. De studie volgde elk jaar dezelfde mensen, terwijl de gehaltes aan vervuilende stoffen in de lucht varieerde. Dat houdt volgens de wetenschappers in dat veel andere mogelijke oorzaken voor de verminderde intelligentie uitgesloten worden (genetische factoren, bijvoorbeeld).

Luchtvervuiling wereldwijd: enkele cijfers

  • Elk jaar sterven wereldwijd naar schatting 7 miljoen mensen voortijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling, vervuiling die zich zowel in de buitenlucht (ambient air pollution) als binnenhuis (household air pollution)
  • Ambient air pollution veroorzaakte in 2016 naar schatting 4,2 miljoen overlijdens (5,4% van alle overlijdens wereldwijd), household air pollution 3,8 miljoen overlijdens (7,7% van alle overlijdens)
  • 91 procent van de wereldbevolking woont op plaatsen waar de luchtkwaliteit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijdt

Meer lezen?

Meest gelezen