Antwerpenaar verkiest steeds meer fiets en deelmobiliteit boven eigen wagen

Het aantal Antwerpenaars dat de eigen wagen neemt voor verplaatsingen, blijft afnemen. Voor woon-werkverkeer kiest zelfs minder dan 50 procent nog voor de auto. Dat blijkt uit een reeks mobiliteitsbevragingen van de stad, en tellingen met ANPR-camera's wijzen op eenzelfde trend. De grote winnaar in het verhaal is de fiets, al zit ook deelmobiliteit in de lift.

Vorig jaar gaf 44 tot 47 procent van de Antwerpenaars aan de wagen te gebruiken voor woon-werkverkeer. In 2010 was dat nog 51 procent. De fiets schommelt rond de 30 procent, het openbaar vervoer kan zowat 15 procent overtuigen. Bij woon-schoolverkeer is het wagengebruik al jaren stabiel rond de 11 procent en zijn vooral het openbaar vervoer en de fiets populair. Autogebruik voor vrije tijd zit ergens tussen die twee uitersten.

Naast inwoners gaven ook werknemers in Antwerpen in 2017 nog slechts in 42 procent van de gevallen aan voor de eigen wagen te kiezen. De categorie niet-Antwerpenaars daarin zit wel nog aan 53 procent. Zowel auto- als fietstellingen wijzen intussen eveneens uit dat de auto aan populariteit inboet ten opzichte van alternatieven. In de eerste helft van 2018 reden er per weekdag bijvoorbeeld tot 12.000 wagens minder in de stad dan in diezelfde periode in 2017. Maar ook deelmobiliteit doet het goed sinds de komst van nieuwe spelers zoals Poppy, Cloudbike en Scooty.

"De modal shift naar minder dan 50 procent autogebruik is een belangrijk onderdeel van het Toekomstverbond", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA), die meent dat de tendens niet te wijten is aan de vele infrastructuurwerken in de stad. "Dit moet natuurlijk ook nog in de ruimere regio worden gerealiseerd, maar in Antwerpen is er duidelijk een gedragsverandering gaande en die versnelt alleen maar."

Meest gelezen