Toegankelijkheid voetpaden in Sint-Truiden getest

Een speciaal uitgeruste rolstoel zal de volgende twee weken alle voetpaden in het centrum van Sint-Tuiden testen op toegankelijkheid. De stad stapt daarvoor in een proefproject met het OCW, dat is het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw. De resultaten van het onderzoek worden half oktober verwacht.

Iedere voetganger klaagt wel eens over de staat van een bepaald stuk voetpad. Tot nu was het moeilijk om een betrouwbaar meetinstrument te vinden om de toegankelijkheid van voetpaden te meten. Afgelopen dinsdag is het OCW gestart met het screenen van de voetpaden in het centrum van Sint-Truiden. Dat gebeurt met een rolstoel. “De rolstoel is uitgerust met een aantal sensoren en zwaarder gemaakt met gewichten waardoor we een objectieve beoordeling kunnen maken van het voetpad,” zegt OCW-medewerker Tim Massart.  

De rolstoel zal de komende twee weken nog vaker in het stadscentrum te zien zijn. “De meetstoel zal trouwens naast het comfort van de voetpaden ook de kwaliteit van de langs- en dwarshellingen meten,” gaat Massart verder. "Iedere straat krijgt uiteindelijk een score van 0 tot 10. De resultaten van het onderzoek zijn voor de tweede helft van oktober." 

Uniek project

Het project is uniek. “Voor zover wij weten, bestaat er noch nationaal noch internationaal een objectief meetinstrument om de kwaliteit van voetpaden te meten,” zegt Massart. "Bovendien is het OCW niet aan haar proefstuk toe, maar het is wel de eerste keer dat alle voetpaden in een stadscentrum gescreend worden."

Meest gelezen