Nederlandse kabinet bereikt akkoord over de begroting

De Nederlandse begroting voor 2019 is rond. Dat hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bekendgemaakt. "We hoeven niet langer te vergaderen", zegt VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Over de inhoud van het akkoord wilden de fractieleiders nog niets kwijt. Vrijdag moet de ministerraad een hamerslag op het akkoord geven.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moesten het eens worden over de financiering van de afschaffing van de dividendbelasting. Verder moesten ze het nog eens worden over de 'koopkrachtplaatjes'. "Mensen gaan er volgend jaar in koopkracht op vooruit en dat plaatje ziet er denk ik goed uit", zei D66-leider Alexander Pechtold.

De afschaffing van de dividendbelasting is het lastigste onderwerp voor de coalitie. D66 en ChristenUnie zijn er niet blij mee. Ook in de samenleving is er weinig steun, blijkt uit peilingen. De dividendbelasting is de roerende voorheffing die de regering heft op de opbrengsten uit aandelen in vennootschappen. De afschaffing ervan kost een half miljard meer dan gepland door de sterke economische groei.

Een voorstel dat op tafel lag, was dat banken en bedrijven die veel energie gebruiken hiervan 200 miljoen euro moeten betalen. Verder zou de bankenbelasting verhoogd worden met 40 miljoen euro en 100 miljoen worden gebruikt van de opbrengst van de afschaffing van de renteaftrek op converteerbare obligaties.

Een ander voorstel dat werd besproken ging over de winstbelasting voor grote bedrijven. Die zou minder worden verlaagd dan gepland.

Het laatste coalitieoverleg tussen de vier fractieleiders en de top van het Nederlandse kabinet vond plaats op het ministerie van Financiën. Het kabinet sloot hiermee twee weken van coalitieonderhandelingen af over de begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Meest gelezen