Voorakkoord tussen N-VA en CD&V in Tremelo lekt uit

In Tremelo hebben N-VA en CD&V een voorakkoord gesloten om na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober het bestuur van de gemeente in handen te nemen. Ze willen zo de Open VLD met huidig burgemeester Paul Dams uit het bestuur wippen.

Onze redactie kon het akkoord inkijken en opmerkelijk is dat het akkoord al in juli 2016, ruim twee jaar geleden dus, werd ondertekend door verschillende leden van beide partijen. In het akkoord staat geen vermelding van inhoudelijke keuzes maar wordt wel afgesproken hoe de mandaten worden verdeeld.

"Voorakkoord is goed bestuur"

Volgens Nick De Rijck, lijsttrekker van de N-VA is er niets mis met zo'n afspraak: "Iedereen weet intussen dat er overal afspraken gemaakt. Ik vind het trouwens een voorbeeld van goed bestuur. Als je op voorhand de zaken goed bekijkt gaat de samenwerking achteraf beter. Waarom zou je die afspraken niet op voorhand maken. En natuurlijk beslist de kiezer uiteindelijk zelf."

"Vertrouwen niet geschaad want iedereen doet het"

Ook CD&V erkent het bestaan van het voorakkoord. Voor lijsttrekker Bert Dewit van CD&V is het geen probleem dat dergelijke akkoorden in het geheim worden afgesloten. Hij ziet er alvast geen kiezersbedrog in: "Ik denk niet dat de mensen er van wakker liggen met wie we uiteindelijk gaan samenwerken. Ik vind niet dat het vertrouwen van mensen hiermee geschaad wordt, uiteindelijk, in zowat alle gemeenten gebeurt dit."

Ook uittredend N-VA gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek bevestigt in een bericht op facebook het bestaan van het akkoord. Volgens hem werd het akkoord recentelijk nog uitgebreid met Groen.

Meest gelezen