Videospeler inladen...

Europa op weg naar eeuwige zomertijd? Gepalaver, een pingpongspel, maar nog geen beslissing

De Europese Commissie gaat een voorstel op tafel leggen om de omschakeling tussen winter- en zomertijd - zoals het nu geregeld is voor de hele Europese Unie - naar de prullenmand te verwijzen. Over de kwestie wordt al een hele tijd gepalaverd. Met het voorstel van de Commissie wordt een nieuwe fase in het proces ingeluid. Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om zich uit te spreken. 

De huidige regeling winter/zomertijd wordt voor de hele Europese Unie bepaald door Richtlijn 2000/84/EG. Al een hele tijd echter gaan er stemmen op om de omschakeling af te schaffen.

In februari nog was er een stemming in het Europees Parlement. Een resolutie waarin werd gevraagd om de omschakeling af te schaffen haalde het daarbij niet. Wel vroegen de parlementsleden aan de Europese Commissie "om de zomertijd grondig te beoordelen en, indien nodig, met een voorstel voor de herziening ervan te komen".

De Commissie organiseerde daarop een bevraging onder de Europeanen. De resultaten daarvan werden vandaag bekendgemaakt: van de bijna 5 miljoen Europese burgers die hebben deelgenomen,  wil 84 procent dat Europa stopt met het verzetten van de klok. Gesterkt door dat resultaat - al plaatsen sommigen vraagtekens bij de representativiteit - verkondigde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vanmorgen dat de Commissie effectief een voorstel gaat doen om de omschakeling winter/zomertijd af te schaffen.

Weg met de wintertijd?

Juncker liet daarbij verstaan om voor de zomertijd te gaan.  Al wordt er officieel enkel gesproken over de afschaffing van de omschakeling zoals die geregeld wordt in de Europese richtlijn. 

"Of dat wintertijd of zomertijd zal betekenen, weten we momenteel nog niet. Bovendien wordt dat niet in een Europese wet geregeld, maar is het een nationale bevoegdheid", zegt VRT-journalist Rob Heirbaut.

In theorie zouden lidstaten na de afschaffing van het huidige Europese omschakelingssysteem zelf kunnen kiezen of ze voor het winter- dan wel zomeruur gaan of blijven bij een winter/zomertijd, en is er dus een uurverschil tussen pakweg België en Nederland mogelijk. Al zal er allicht naar een Europese oplossing worden gezocht, waarbij heel wat landen voor de zomertijd zullen kiezen.

Of het wintertijd of zomertijd wordt, is niet in een Europese wet geregeld, maar is een nationale bevoegdheid 

(lees verder onder video)

Videospeler inladen...

Pingpong

Met de aankondiging van Juncker is de kous hoe dan ook nog niet af. Nu volgt een "pingpongspel" tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zeg maar de lidstaten. En hoogstwaarschijnlijk zullen lobbygroepen zich ook nog in de discussie werpen, zoals de transport- en energiesector.

In de wetgevende procedure start er heel snel een eerste informeel overleg tussen de Commissie, het Parlement en de lidstaten waarbij een compromis wordt gezocht. Daarna is formeel gezien eerst het Europees Parlement aan zet."Het Parlement zal een standpunt moeten innemen. Zijn de parlementsleden het eens met het voorstel van de Commissie of dienen ze amendementen in...", zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.

Dan volgen de lidstaten, die moeten beslissen met een gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten stemt voor,  het voorstel wordt gesteund door lidstaten die ten minste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen).  "Zijn de lidstaten en het Parlement het in eerste instantie niet eens met elkaar, dan gaat het opnieuw naar het Parlement en krijg je een soort gepingpong", aldus professor Vos. 

Voor wanneer?

Vraag is dan: wanneer mogen we een definitieve beslissing verwachten? "Meestal is de gemiddelde termijn tussen een voorstel van de Commissie en de afronding van een dossier een dik anderhalf jaar", weet professor Hendrik Vos.

Maar we zitten natuurlijk in een bijzondere periode met de Europese verkiezingen voor de deur in mei volgend jaar. "En ze zullen er nog wel een aantal dossiers uitkiezen waarmee ze willen landen voor het Parlement ontbonden wordt en dit dossier spreekt veel mensen aan", stelt Vos.

Al zal men dan wel vlug op één lijn moeten zien te komen. "Het is een dossier met hoogoplopende meningen en veel verdeeldheid. Sommigen twijfelen of de omschakeling wel moet afgeschaft worden. En bij diegenen die het willen afschaffen zijn er die het willen houden op de wintertijd en anderen willen de zomertijd." Uit de bevraging van de Europese burgers blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van de Finnen - die een lange donkere winter hebben -  een afschaffing wel zien zitten, voor de mensen in het zonnige Griekenland hoeft het niet.

Met andere woorden: gedaan met twee keer per jaar gemorrel aan de klok? Nog niet voor morgen. 

Het is een dossier met hoog oplopende meningen en veel verdeeldheid

Hendrik Vos, professor Europese politiek

VIDEO: bekijk hieronder de uitleg van VRT-journalist Rob Heirbaut in "Het Journaal": 

Videospeler inladen...

VIDEO: bekijk hieronder het fragment uit "Het journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen