Van "redpill" tot "normies'': dit zijn de basisbegrippen van Schild & Vrienden

In de "Pano" over Schild & Vrienden komen verschillende termen aan bod die in ons dagelijkse taalgebruik niet vaak de revue passeren. Wij lijsten enkele woorden op die essentieel zijn om de kern van de beweging en hun manier van werken te begrijpen.

1. "Metapolitiek"

Dit is wat Schild & Vrienden naar eigen zeggen doet. Het is een term van de Italiaanse communistische denker Antonio Gramsci. Echte politieke macht ligt volgens Gramsci niet bij een politieke structuur, maar bij wat hij “de culturele hegemonie” noemt. Die bestaat volgens Gramsci onder andere uit de overtuigingen, waarden en percepties die dominant aanwezig zijn in een samenleving. De heersende ideeën die de meerderheid van de bevolking aanvaardbaar vindt. Voor er een politieke revolutie kan gebeuren, moet je volgens Gramsci, de culturele hegemonie in handen krijgen, door de heersende ideeën te beïnvloeden. Extreme gedachten of standpunten moeten aanvaardbaar worden. Kort samengevat: door aan “metapolitiek” te doen, probeer je om de publieke opinie te beïnvloeden en de grens van het toelaatbare op te schuiven, in het geval van "Schild & Vrienden" naar meer rechtse en conservatieve standpunten.

2. “alt-right”

Een Engelse afkorting voor “alternative right”, of vertaald "alternatief rechts". Het is een politieke subcultuur die ontstaan is in de VS. Het is de verzamelnaam voor internetgebruikers die zich bezighouden met het verspreiden van extreemrechtse boodschappen én extreemrechtse activisten en ideologen. Het verspreiden van racistische memes via specifieke websites en Facebookpagina’s is een populaire praktijk, net als online pestgedrag via sociale media. Ook het geregeld beledigen en bedreigen van linkse en progressieve personen of instellingen hoort daarbij. Aspecten die we allemaal terugvinden bij Schild & Vrienden. Binnen de "alt-right"-bewegingen is de kerngedachte waarrond alles draait het behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele westerse waarden door immigratie tegen te gaan.

3. “De lange mars”

Schild & Vrienden gebruikt dit in de bewoording "de lange mars door de instellingen”. Deze term duikt op wanneer ze het in hun geheime chatgroepen hebben over een strategie om hun revolutie om te zetten in de praktijk. Dat kan enkel door aanhangers/hun leden op belangrijke strategische posities in publieke instellingen te krijgen. Zo kunnen ze van bovenuit veranderingen forceren. De term verwijst naar "de lange mars” tijdens de communistische revolutie in China van Mao Zedong. In zijn huidige betekenis is de term populair sinds de studentenprotesten van mei 68. In rechtse kringen heerst het idee dat de mei-68-generatie die strategie met succes heeft gehanteerd, waardoor belangrijke maatschappelijke posities worden ingenomen door “het politiek correcte links”. Schild & Vrienden wil de omgekeerde beweging inzetten, en meer mensen met een rechts-conservatief profiel op sleutelplekken in onze maatschappij krijgen.

4. "Redpill"

Term afkomstig uit de film “The Matrix”. In de film ziet degene die de rode pil inneemt de realiteit zoals hij is, hard en compromisloos. Wie de blauwe pil neemt, ziet enkel droombeelden. In “alt-right”-bewegingen zoals Schild & Vrienden staat “redpill” voor het aanhouden van een harde lijn zonder compromissen, maar enkel achter de schermen. Uitkomen voor hun meest extreme ideeën, zonder een blad voor de mond te nemen doen de leden enkel via de geheime chatkanalen, niet in het openbaar.

5. "Discord"

De geheime chatapplicatie die de leden van Schild & Vrienden gebruiken. Er zijn verschillende groepsgesprekken mogelijk, waartoe je telkens toegang moet krijgen van de beheerders. Hoe hoger een lid staat in de hiërarchie, tot hoe meer gesprekken over meer onderwerpen die toegang krijgt. Schild & Vrienden is deze tool, die populair is bij gamers, beginnen gebruiken toen ze het idee kregen dat er via hun groep op Facebook te veel volk ongewenst mee kon lezen.

6. "Normies"

De laagste rang in de hiërarchie binnen Schild & Vrienden. Letterlijk betekent het woord "de ongelovigen, de groep die nog overtuigd moet worden". In de context van Schild & Vrienden zijn het sympathisanten van hun ideeën, die nog niet hebben deelgenomen aan een activiteit of actie maar wel toegang hebben tot de geheime communicatiekanalen. Hoe meer je je via activiteiten engageert voor Schild & Vrienden, hoe hoger je als lid kan doorstromen in de hiërarchie.

7. “Great Replacement”

Een populaire theorie bij “alt-right”-bewegingen. “You will not replace us!”, zo klonk het nog bij “alt-right”-demonstranten vorig jaar in de Amerikaanse stad Charlottesville. Die uitspraak verwijst naar de “great replacement”-theorie, die stelt dat de blanke, autochtone bevolking van westerse landen door migratie en de daarbij horende “rassenvermenging” op termijn vervangen wordt door een gemengde bevolking.

De theorie komt van de Franse auteur Renaud Camus. Volgens hem kan een volk door een ander volk vervangen worden in amper één generatie tijd, door de massa-immigratie die aan de gang is. Daarom stellen veel “alt-right-bewegingen” zich als doel om die “grote vervanging” een halt toe te roepen.

Dat kan volgens hen in twee stappen: eerst moet de immigratie naar Europa en de VS worden stopgezet. In een tweede fase moeten mensen met een migratie-achtergrond allemaal terug naar hun land van herkomst. De “great replacement”-theorie komt geregeld ter sprake in de geheime chatkanalen van Schild & Vrienden en andere identitaire bewegingen. Zij hameren op het behoud van de nationale (in dit geval Vlaamse) identiteit en westerse waarden.

8. "Culture wars"

Een term die al eeuwen meegaat en verwijst naar de clash tussen traditionele en conservatieve waarden in een samenleving, en typisch progressieve waarden en vrijheden die vooral worden geassocieerd met de westerse wereld. In dit geval gaat het over de tegenstelling tussen progressieve standpunten over bijvoorbeeld abortus of seksualiteitsbeleving, en de ideeën die Schild & Vrienden erop nahoudt.

Identitaire en conservatieve bewegingen grijpen graag terug naar de klassieke familiewaarden. Ze vinden dat de progressieve slinger op maatschappelijk vlak te ver is doorgeslagen. Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden werd bijvoorbeeld in “Terzake” uitgenodigd om het te hebben over de outing van transgender Bo Van Spilbeeck, en vooral zijn bedenkingen daarbij. Zelf vindt Schild & Vrienden dat er volop een “culture war” aan de gang is. Hun antwoord daarop: de conservatieve ideeën die ze via metapolitiek proberen te verspreiden bij een zo groot mogelijk publiek. Achter de schermen: spieren kweken en zich bewapenen voor een eventuele strijd tegen wat ze “niet-Vlamingen” noemen.

9. "Trolling"

Het consequent aanvallen en beledigen van mensen via sociale media, zowel rechtstreeks als minder rechtstreeks: het is iets wat leden van Schild & Vrienden geregeld doen met mensen die ze beschouwen als hun tegenstanders. Populaire schietschijven in de haatberichten zijn de politieke linkerzijde en immigranten.

Het “trollen” is een praktijk die niet weg te denken is in “alt-right”-bewegingen. “Identificeer je vijanden, mensen die symbool staan voor datgene wat je bestrijdt, en val hen voortdurend aan”, zo klinkt het in Youtube-filmpjes van grote namen in de “alt-right”-middens. Het gedrag op sociale media van die “doelwitten” wordt continu in de gaten gehouden en massaal becommentarieerd.

Meest gelezen