Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Vandaag treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tegelijk worden ook de nieuwe tarieven van de Vlaamse erfbelasting van kracht: meer vrijheid en lagere tarieven. Maar wat betekenen de veranderingen concreet voor u? 

Nieuwe erfrecht: meer vrijheid om te kiezen

Videospeler inladen...

Het nieuwe erfrecht houdt in dat de overheid zich voortaan minder zal bemoeien met aan wie u welk deel van uw erfenis moet nalaten. Op die manier wil ze inspelen op de nieuwe samenlevingsvormen zoals nieuw samengestelde gezinnen.

Ouders bijvoorbeeld hebben meer vrijheid om te kiezen. Want de zogeheten “wettelijke reserve van de kinderen”, dat is het deel van de erfenis dat voor hen is voorbehouden, wordt kleiner. Het komt er op neer dat alle kinderen samen voortaan recht hebben op nog maar de helft van de erfenis, over de andere helft kunnen ouders zelf beslissen.

  • Voor wie één kind heeft, verandert er niets.

  • Wie twee kinderen heeft, kon tot nu amper 1/3e van z’n vermogen vrij verdelen via een testament. Vanaf nu is dat de helft van dat vermogen.

  • Wie drie of meer kinderen heeft, kon tot nu toe amper een vierde van z’n vermogen vrij verdelen, voortaan is dat ook hier de helft.

Als u geen kinderen hebt, dan kunt u uw erfenis voortaan volledig naar eigen goeddunken verdelen. Want die andere wettelijke reserve, die van de ouders, wordt volledig afgeschaft. Als u geen kinderen hebt, zullen uw ouders in principe een deel van uw nalatenschap erven. Maar voortaan kunt u dus beslissen om hen dit recht te ontnemen en al uw goederen aan iemand anders na te laten.

Een voorbeeld: stel dat u feitelijk samenwonend bent zonder kinderen. Dan kunt u al uw goederen aan uw partner nalaten. Dit gebeurt wel niet automatisch: u moet dat op voorhand regelen, bijvoorbeeld via een testament.

Nieuwe lagere erfbelasting

Videospeler inladen...

Niet alleen de regels voor de erfenissen worden aangepast, ook de tarieven van de erfbelasting in Vlaanderen worden vanaf 1 september op verschillende punten gewijzigd. 

Voortaan zal niemand meer dan 55 procent belastingen betalen op een erfenis. Want voor wie erft in de zijlijn - bijvoorbeeld van een broer of een zus - verdwijnt het hoogste tarief van 65 procent. Dat is de schijf die moest betaald worden op het deel van de erfenis boven de 125.000 euro. Het hoogste tarief bedraagt voortaan 55 procent.

Voortaan worden kleinere erfenissen minder zwaar belast.  Er komt een nieuw, lager tarief van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd. Vandaag betalen broers en zussen op dat deel nog 30 procent, anderen 45 procent.

Voortaan erft de langstlevende partner 50.000 euro belastingvrij. Het is al meer dan 10 jaar zo dat de langstlevende partner geen successierechten hoeft te betalen op het deel van de gezinswoning dat hij of zij erft. Maar voortaan hoeft langstlevende partner ook geen successierechten meer te betalen op de eerste schijf van 50.000 euro aan roerende goederen zoals geld en beleggingen.

Er wordt een flexibele erfenissprong ingevoerd. Daardoor kan wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder, die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen. De erfenissprong bestond eigenlijk al maar werd weinig of niet gebruikt omdat de ervende ouder de volledige erfenis moest verwerpen ten gunste van zijn kinderen. Voortaan kan het dus ook gedeeltelijk.

Meest gelezen