Wat verandert er dit schooljaar voor de 150.000 leraars die vandaag weer voor de klas staan?

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe klas voor meer dan 1 miljoen leerlingen, maar ook voor de meester en de juf veranderen er heel wat zaken. Een overzicht.

Opslag

Voor de directeurs van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs geldt voortaan "gelijk loon voor gelijk werk". Alle directeurs, ook die van basisscholen met een klein aantal leerlingen, worden voortaan gelijk betaald aan de hoogste salarisschaal. In totaal krijgen 2.450 directeurs basisonderwijs een hoger loon. Bijna 500 directeurs krijgen een loonsverhoging van 9 procent en 1.956 directeurs zien hun loon met 2 procent stijgen.

Ook voor leraars brengt het nieuwe schooljaar een loonsverhoging. Dat moet het beroep aantrekkelijker maken. De salarissen van alle personeelsleden stijgen met 0,3 procent. Dat is de eerste stap naar een verdere stijging met 1,1 procent op 1 januari 2021.

Werkzekerheid

Een aantal tijdelijke leerkrachten krijgt dan weer meer werkzekerheid door een lerarenplatform. Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een "proefproject lerarenplatform" opgezet om meer tijdelijke leraren werkzekerheid te bieden en een opdracht die voldoende substantieel is. Het gaat om 2.500 leraren voor het basisonderwijs en 250 voor het secundair onderwijs, en een investering van 17,5 miljoen euro.

Rookverbod

Er geldt voortaan een permanent rookverbod voor personeel, ouders, leerlingen en bezoekers in alle onderwijsinstellingen. Het verbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in volgende onderwijsniveaus: scholen voor basis- en secundair onderwijs, academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen. Het geldt ook voor derden die, bijvoorbeeld 's avonds, gebruik maken van de schoolgebouwen.

Duaal leren

Vanaf deze week stappen ook meer dan 180 scholen, centra voor deeltijds onderwijs en Syntra-lesplaatsen in het proefproject "Schoolbank op de werkplek", duaal leren dus. In totaal zijn er 50 studierichtingen die verspreid over heel Vlaanderen 446 keer zullen worden aangeboden, onder meer richtingen in sport, chemie, mechanica-elektriciteit, mode en voeding. Het is het laatste jaar dat duaal leren wordt proefgedraaid, op 1 september 2019 wordt het definitief uitgerold.

Schoolbussen

Meer dan 3.200 schoolbussen starten het nieuwe schooljaar met twee opvallende stickers, die jongeren wijzen op de mogelijke gevaren van de dode hoek en de bus in beweging. Op de achterzijde van de bus maant de sticker "blijf rechts achter mij" vooral tweewielers aan om geduldig te zijn en op te letten bij stilstand of vertraging van de bus. De sticker "opgepast - dode hoek" naast de toegangsdeur duidt de passagiers en omstaanders dan weer op de zichtbaarheidsvlek.

Begeleiding

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) biedt vanaf dit schooljaar tot 3.300 beginnende leerkrachten intensieve begeleiding aan. Zo wil het net voorkomen dat te veel starters er snel de brui aan geven. De leraren zullen kunnen rekenen op gratis bijscholing in vier modules: van klasmanagement en het pedagogische project tot specifieke kennis over hun vak en aanvangsbegeleiding. De lessen vinden plaats in het Brussels hoofdkantoor en in de verschillende scholengroepen.

Nieuwkomers

140 academies krijgen groen licht voor 777 nieuwe opleidingen. Daarmee komt een einde aan de programmatiestop die 7 jaar van kracht was. 7 academies kunnen vanaf 1 september starten met een volledig nieuwe afdeling beeldende en audiovisuele kunsten en 2 academies met een volledig nieuwe afdeling dans.

Schoolstraat

Met de campagne "Paraat voor de Schoolstraat" wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zo veel mogelijk scholen en lokale besturen ertoe aanzetten om schoolstraten in te richten en uit te testen tussen midden september en midden oktober, zowel in Vlaanderen als voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Dat moet ouders en leerlingen aanzetten om na te denken over hun mobiliteit.  

M-decreet

Het m-decreet wordt aangepast. Dat decreet houdt in dat leerlingen met een beperking of leerstoornis gestimuleerd worden om les te volgen in het gewoon onderwijs. Tot vorig jaar kwamen alle middelen uit één grote pot, die werden dan verdeeld onder de scholen. Vanaf dit jaar wordt er een bedrag uit de pot gereserveerd voor een specifieke groep kinderen: blinden, doven of slechthorenden en kinderen met een zware mentale beperking.  Zij zullen niet alleen kunnen rekenen op meer individuele hulp, er wordt ook nog eens 16,7 miljoen euro extra vrijgemaakt voor hen.

Zin in leren, zin in leven!

De basisscholen van het vrije net kunnen vanaf dit schooljaar het nieuwe leerplan "Zin in leren! Zin in leven!" gebruiken. In samenspraak met de inspectie, krijgen de vrije basisscholen tot 1 september 2020 de tijd om het nieuwe leerplan in te voeren. Dat plan overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar, en het is de bedoeling om de drempels tussen het kleuter- en het lager onderwijs, en tussen het buitengewoon en het gewoon onderwijs weg te werken. 

Het leerplan is in lijn met de visietekst "Onderwijs voor alle leerlingen 2025" en het stelt duidelijk voorop wat de vrije scholen in het onderwijs, de opvoeding en vorming van hun leerlingen belangrijk vinden. Het bevat "nieuwe doelen die getoetst zijn aan 21e eeuwse vaardigheden", en tegelijk is er grondig gesnoeid in de vele bestaande doelen.

Voor het volledige plaatje kunt u terecht op de website van Klasse.

Meest gelezen