Het nieuwe schooljaar luidt start in van de lerarenplatforms in het basisonderwijs

"Straks start voor het eerst in de geschiedenis van ons onderwijs het nieuwe lerarenplatform. Daar kunnen 2.500 meestal jonge, startende leerkrachten van het basisonderwijs instappen om vervangingen te doen op school, waardoor ze een volledig jaar werkzekerheid krijgen, een heel jaar aan honderd procent betaald worden en ook ruim de tijd krijgen om bijscholing of nascholing te volgen", zegt de Vlaamse minister van Onderwijs in een rentrée-interview met Belga.

Voor Hilde Crevits is dit het laatste jaar van de legislatuur als minister van Onderwijs. En dat belooft nog een heel druk jaar te worden. "Dit schooljaar zullen we in het parlement en met de regering alles in het werk moeten stellen om het nieuwe secundaire onderwijs volgend schooljaar goed van start te laten gaan. Er staat nog enorm veel werk op de plank."

Waarom die lerarenplatforms er gekomen zijn? "Daarmee willen we een van de knelpunten waarom leerkrachten uit het onderwijs stappen, oplossen", zegt de minister. "Mensen stoppen in het onderwijs omdat ze geen vaste job vinden, omdat ze onvoldoende loon hebben doordat bijvoorbeeld ze maar deeltijdse opdrachten hebben, of omdat ze geen begeleiding hebben. Vandaar dat scholen platforms oprichten, per regio bijvoorbeeld, waar leerkrachten dan kunnen instappen."

Waarom het systeem ook niet uitbreiden naar het middelbaar? "Het probleem is dat de situatie in het secundair onderwijs complexer is dan in het basisonderwijs, omdat je daar met vakleraren werkt en niet met klasleraren zoals in het basisonderwijs", zegt Crevits. "Maar we hebben nu enkele projecten lopen in secundaire scholen en zullen evalueren of het daar succes heeft. Zo ja, dan kan het verder uitgerold worden, zo niet, dan moeten we naar andere formules zoeken."

"Daarnaast moet bekeken worden hoe de loopbaan ook op latere leeftijd interessant wordt gehouden om te vermijden dat men met een burn-out eindigt. Via co-teaching en dergelijke. Ik denk dat het lesgeven in de toekomst ook meer een groepsgebeuren gaat worden in plaats van het werk van maar één man of vrouw voor de klas."

De minister weet dat met de invoering van de lerarenplatforms maar een deel van het antwoord op het aantrekkelijker maken van een onderwijsloopbaan wordt gegeven. "Iedereen kijkt met veel belangstelling uit naar de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek dat er volgende maand aankomt", zegt de minister. "Pas als we die resultaten kennen, kunnen we met alle betrokken actoren, zowel de sociale partners als de regeringspartijen, aan tafel gaan om de nodige maatregelen te nemen."

Of Hilde Crevits kandidaat is om zichzelf op te volgen als minister van Onderwijs in een volgende legislatuur? "Van mij mag dat gerust, maar dat hangt van zoveel zaken af: de uitslag van de verkiezingen, of je partij deel uitmaakt van de regering en hoe de puzzel valt bij het verdelen van de ministerportefeuilles. Maar als de kans zich voordoet, zeg ik zeker niet nee. Iedereen zegt mij dat ik het graag doe. Dat zegt toch al iets? (lacht)"

Bekijk hier het item uit het Journaal van 13 uur

Videospeler inladen...

Meest gelezen