AP2011

Bangkok zinkt weg, wordt de Thaise hoofdstad tegen 2030 het "Atlantis van het Oosten"?

Volgende week begint in Bangkok een nieuwe VN-klimaatconferentie. Een goede plek om te bezinnen, want tegen 2030 zou een groot deel van de Thaise hoofdstad onder water komen te staan. Dat zou ook het lot zijn van de Indonesische hoofdstad Jakarta.

In 2011 werd Bangkok al getroffen door zware overstromingen. Toen stond een vijfde van de miljoenenstad onder water. Het zakendistrict bleef toen enkel gespaard omdat daar in allerijl nooddijken waren opgericht. In en rond Bangkok wonen ongeveer tien miljoen mensen.

Volgens de Wereldbank is dat echter slechts een voorsmaakje, want tegen 2030 zou 40% van de Thaise hoofdstad onder water komen te staan. Daarmee is het de meest bedreigde grootstad in Azië, samen met Jakarta, de hoofdstad van Indonesië.

Bangkok ligt in een erg drassige vlakte aan de benedenloop van de grote Menam-rivier. Dat is ook de reden waarom de metro er bovengronds en niet onder de grond rijdt. Bovendien zakt de stad jaarlijks met een of twee centimer, terwijl een groot deel nu al onder zeeniveau ligt. Dat komt omdat er massaal gebouwd wordt, maar ook omdat de traditionele kanaaltjes of "khlongs" gedicht worden en omdat er te veel grondwater wordt opgepompt.

Anderzijds stijgt het zeepeil in de Golf van Siam jaarlijks met ongeveer vier milimeter per jaar en dat zou het gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Die maakt ook de moessonregens krachtiger en bovendien heeft de kustlijn ten zuiden van Bangkok veel te lijden onder erosie en kalft ze dus af. Na de overstromingen van 2011 bouwt de lokale overheid er pijpleidingen en pompstations evenals wachtbekkens en dijken. Het is echter de vraag of die het tij kunnen keren.

De overstromingen van 2011 hebben de Thaise overheid tot actie aangezet.
AP2011

Kan de "Grote Garuda" Jakarta redden?

Ook de tien miljoen inwoners van de Indonesische hoofdstad Jakarta zitten steeds vaker met de voeten in het water. Ook Jakarta ligt in moerasgebied aan de Javazee en wordt doorsneden door dertien rivieren. Ook hier is er massale bebouwing in moerassig gebied en wordt drinkwater opgepompt uit de ondergrond.

Jakarta zinkt jaarlijks tussen de 1 en 15 centimeter weg en in het noorden van de stad is dat zelfs 25 centimeter per jaar. Daar staan zelfs gebouwen leeg en trekken mensen weg.  Wie blijft, kampt met steeds meer overstromingen en barsten in de muren.  

Als er niets gebeurt, zou Jakarta volgens experts tegen 2050 zo goed als volledig onder water staan. De overheid reageert daarmee met de "Grote Garuda", de bouw van een 32 kilometer lange zeewering langs 17 eilandjes in de baai van Jakarta. Het project kost 40 miljard dollar en volgens sommigen zou het enkel tijd winnen, tenzij de grondwaterwinning wordt gestopt.

Probleem is dat de omliggende rivieren te vervuild zijn om drinkwater voor de miljoenenstad te kunnen leveren. Er moet dus ook geïnvesteerd worden in waterzuivering, maar Indonesië is een arm land en erg kwetsbaar voor financiële wereldcrises. Net als in Bangkok staat echter het lot van een tiental miljoen mensen en hun woningen en bezittingen op het spel.

De inwoners van Jakarta raken alsmaar meer gewoon aan dit soort situatie.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen