Videospeler inladen...

Meer geld voor kleuteronderwijs en een betere evaluatie van vastbenoemden: dit antwoordt Crevits op uw vragen

Een einde maken aan de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs, meer aandacht voor de evaluatie van vastbenoemde leerkrachten en de keuzemogelijkheid om de Nederlandse taalvaardigheid ook in het vak geschiedenis of bij een paper te beoordelen: dit had Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) te zeggen op uw vragen.

De "vaste benoeming" van leerkrachten

Verschillende vragen die binnenkwamen, gingen over de zogenoemde "vaste benoeming" van leerkrachten.  Van "Moet de vaste benoeming van leerkrachten niet afgeschaft worden om jonge leerkrachten meer kansen te geven?" tot "Waarom wordt de vaste benoeming niet vervangen door een contract van onbepaalde duur?"

Dinsdag zitten we samen over de evaluatieprocedure van vastbenoemde leerkrachten

"Het belangrijkste is dat de indruk niet ontstaat dat een vaste benoeming iets is voor de eeuwigheid, waar je sowieso nooit geëvalueerd wordt en nooit gesanctioneerd", zei Crevits daarover. "Dinsdag gaan we samenzitten met de sociale partners om te kijken of we de evaluatieprocedure niet moeten bijsturen."

Want daar loopt het volgens de minister vooral fout. "Elk schooljaar zijn er 30 tot 35 leerkrachten die ondanks het feit dat ze vastbenoemd zijn, ontslagen worden. Is dat veel, is dat weinig? Het zal wel weinig zijn. Maar wat we dan zien is dat een aantal van die ontslagprocedures toch vernietigd worden omdat er fouten zijn gemaakt. En als ik dan hoor dat leerkrachten niet weten door wie ze geëvalueerd worden, dat leerkrachten soms 10 jaar lang niet geëvalueerd worden en dan toch beschouwd worden als rotte appel in de groep... Dat kan ook niet. Het evalueren van leerkrachten moet deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van de school."

Vaste benoeming blijft bestaan, maar evaluatie wordt belangrijker

Afschaffen van de vaste benoeming, is echter niet aan de orde. "We hebben bij het begin van de legislatuur gezegd dat we daar niet aan zouden raken. Maar er zijn wel studies geweest, o.a. van het Rekenhof, dat die benoeming niet het probleem is, maar wel de evaluatieprocedure. We moeten dus zorgen dat leraren correct en goed geëvalueerd worden, dat ze weten wie hen evalueert en dat er tijd is om bij te schaven als dat nodig is."

De vaste benoeming blijft dus bestaan, maar evaluatie zal belangrijker worden. Crevits benadrukt ook dat die vaste benoeming al sneller gebeurt. "Met de sociale partners hebben we gezegd dat de 600 dagen die een leraar voor de klas moet staan om een tijdelijke vastheid van betrekking te krijgen, gereduceerd wordt tot 400 dagen."

De minister benadrukte ook nog dat er deze legislatuur 3.000 extra leraren zijn die werk hebben in het onderwijs. 

Kleuteronderwijs

Nog een vraag die bij ons binnenkwam, was of er niet meer geïnvesteerd moet worden in het kleuteronderwijs. "Uit studies blijkt inderdaad dat ons kleuteronderwijs minder goed gefinancierd wordt in vergelijking met andere landen", zegt Crevits. "Dat komt door een historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs in Vlaanderen. Het kleuteronderwijs kreeg jaarlijks 60 miljoen minder dan het basisonderwijs. Dat kwam omdat we ervan uitgingen dat kleutertjes maar twee derde van de tijd naar school gaan en vaak thuisblijven, maar nu is dat niet meer zo. Die historische onderfinanciering moet worden beëindigd. We hebben al 10 miljoen euro extra gegeven, maar er is jaarlijks nog 50 miljoen euro te gaan." De regering zit voor die gelijkschakeling samen met de sociale partners, klinkt het.

Taalonderwijs

Nog een grote bezorgdheid bij onze lezers en kijkers, is de kwaliteit van ons taalonderwijs. Wat Frans in het basisonderwijs betreft, denkt Crevits dat er de komende jaren vaker vakleerkrachten Frans of leergebiedexperts komen. "Ze zijn geschoold voor het basisonderwijs, maar geven dan specifiek Frans."

Elke leerkracht is een beetje taalleerkracht

Vervolgens benadrukte Crevits dat ze zich ook zorgen maakt om het Nederlands. "Elke leerkracht is ook een beetje taalleerkracht. Ik heb ontzettend veel mails gekregen van leraars die zeggen dat ze wel willen quoteren op Nederlands, als leraar geschiedenis bijvoorbeeld, maar dat dat niet mag van de inspectie. Dat klopt niet. Je kan wel minder punten geven als het taalgebruik en de spelling van de leerling niet goed is. Je mag dat alleen niet doen als het niet doorgesproken is met de leerlingen en met je team. Ook aan universiteiten: er zijn professoren die zeggen dat studenten geen verhandelingen meer kunnen schrijven, maar je kan perfect zeggen dat stijl en taal meetellen voor enkele punten. Als we niet met z'n allen de boodschap geven dat taal en taalgebruik van belang is, dan kan het niet beter worden. Dit is niet alleen een taak van de leraren Nederlands, maar van de samenleving in zijn geheel." 

Vrijeschoolkeuze

Absolute voorstander van vrijeschoolkeuze

Of de minister aan een afschaffing van de vrijeschoolkeuze denkt om concentratiescholen tegen te gaan, was ook een vraag die in onze mailbox zat. Daarin is Crevits duidelijk: "ik zou echt niet willen dat de overheid gaat bepalen waar jouw kind schoolloopt". "Dat heeft ook als gevolg dat niet alle ouders de vrijheid hebben om te kiezen, maar anderzijds grijpen we daar ook op in. Als er bijvoorbeeld een basisschool is in een wijk waar ouders geen Nederlands spreken, dan heb je misschien in eenzelfde basisschool een concentratie van kinderen die geen Nederlands spreken. Maar als ik de keuze moet maken om ze verplicht weg te trekken of om ze samen te laten schoollopen, dan kies ik voor dat laatste. Dan is het wel van belang dat je extra leraren hebt en extra werkingsmiddelen. Maar nu is dat ook zo: scholen met meer kwetsbare leerlingen krijgen die extra middelen. En er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om dat af te schaffen."

Zes weken zomervakantie?

Zoals elk jaar komt ook de discussie van de "te lange" zomervakantie terug. Moet die volgens de minister korter of niet? "We hebben nu beslist dat we daar niets mee gaan doen", zegt Crevits, die toegeeft dat het een moeilijke discussie is, ook binnen haar eigen partij. Wel voert ze een pleidooi om kinderen in de zomer ook te laten bijleren. "Als je gaat kijken naar kinderen uit kwetsbare milieus of naar kinderen die thuis geen Nederlands spreken, dan starten die na de vakantie met een achterstand."

Crevits was ook te gast in "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen