BELGA/WAEM

Auteursvereniging VAV vecht benoeming  Mia Doornaert aan voor de Raad van State

De Vlaamse auteursvereniging VAV stapt naar de Raad van State.  Ze gaat de benoeming van Mia Doornaert tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren aanvechten. Volgens het decreet moet het fonds eerst een kandidaat voorstellen, zegt VAV. Maar de Vlaamse regering benoemde Mia Doornaert zelf, terwijl het fondsbestuur nog niet voltallig was. Dat is onwettig, zegt voorzitter Matthijs de Ridder. Hij benadrukt dat het hierbij niet om de persoon van Mia Doornaert gaat. 

De Vlaamse auteursvereniging VAV stapt naar de Raad Van State. Ze wil  de benoeming van columniste en opiniemaker Mia Doornaert tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren ongedaan maken. 

In een persmededeling laat VAV weten: "De Vlaamse regering heeft Mia Doornaert benoemd tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Haar mandaat gaat in op 1 september 2018. Deze benoeming  is onwettig. Deze  kandidaat werd immers niet voorgedragen door de nieuwe Raad van Bestuur van het Fonds zoals het decreet voorschrijft. De  Vlaamse  Auteursvereniging zal de vernietiging vragen van dit benoemingsbesluit. Meester Paul Bekaert zal daartoe een procedure instellen bij  de Raad van State."

Volgens het decreet moet het fonds eerst een kandidaat-voorzitter voorstellen, die vervolgens benoemd kan worden door de Vlaamse regering, zegt VAV. Op die manier worden ook de auteurs, de uitgevers en de boekverkopers betrokken bij de keuze van een voorzitter. Maar dat is nu niet gebeurd. 

De regering heeft op voordracht van de N-VA Mia Doornaert benoemd, op een moment dat het fondsbestuur nog niet voltallig was. Naast de zeven politiek benoemde bestuurders moesten nog vier onafhankelijke bestuursleden benoemd worden. Die zijn er nog niet, en ze hebben dus ook niet kunnen stemmen.

Volgens de VAV is de benoeming van Mia Doornaert dus onwettig. En aangezien de procedure niet juist gevolgd is, moet de Raad van State de benoeming vernietigen. 

VAV-Bestuursvoorzitter Matthijs de Ridder benadrukt dat het hierbij niet om de persoon Mia Doornaert gaat. Toen haar benoeming bekendraakte hebben een aantal auteurs daar bezwaren tegen geuit. Daarbij ging het om het uitgesproken profiel van Mia Doornaert: haar verknochtheid aan het Standaardnederlands, haar nadruk op traditionele omgangsvormen, en haar uitgesproken kritische bedenkingen bij een aantal praktijken uit de islam. Maar het gaat de VAV enkel om de procedure, zegt voorzitter Matthijs de Ridder op Radio 1:

"Het gaat ons louter om de procedure die is gevolgd - of eigenlijk niet is gevolgd. Volgens de procedure zou het hele bestuur eerst in voege moeten zijn en vervolgens zou dat bestuur een voorzitter moeten voordragen. En dat is niet gebeurd, en dat vinden wij niet kunnen. Tot nu toe is het altijd het geval geweest dat er auteurs vertegenwoordigd zijn in het bestuur, en dus ook invloed hebben. En dat is nu absoluut niet het geval."

De Vlaamse Auteursvereniging VAV werd in 2006 opgericht om de belangen van alle Vlaamse auteurs te behartigen. Ze telt ondertussen bijna 600 leden. 

Meest gelezen