Batacratie neemt dan toch niet deel aan verkiezingen in Gent

De Gentse vzw CirQ pakte tijdens de Gentse Feesten uit met Batacratie, een project waarbij ze experimenteerden met directe democratie. Bedoeling was om ook een politieke lijst samen te stellen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Maar daar zien ze nu van af.

Extreme democratie

Vzw cirQ heeft een lange traditie van vernieuwende en prikkelende projecten tijdens de Gentse Feesten. Zo was Batahlan in 2016 opgebouwd rond het thema vluchtelingen, en Datakamp in 2017 ging over privacy in een digitale wereld. 

Tijdens de jongste Gentse Feesten experimenteerden ze tijdens Batacratie met "extreme democratie". Het idee was: "Wat als we naar de verkiezingen zouden gaan, en dan in de gemeenteraad zélf geen enkele opinie zouden hebben, maar álles zouden laten beslissen door onze leden?"

Eén van hun ideeën was het meervoudig stemrecht. Bepaalde mensen zouden meer stemgewicht krijgen in een domein waarin ze meer betrokken zijn. Ook pleitten ze ervoor om problemen in een verstaanbare taal uit te leggen.
 

Geen half werk

De voornaamste reden om er niet mee door te gaan, is tijdgebrek, vertelt Michel Vuijlsteke van CirQ aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "We vinden het te belangrijk om er maar half iets mee te doen. We hadden een plaats kunnen winnen, zeker in Gent. Maar we constateerden dat we echt niet genoeg mensen en middelen hadden om er een volgehouden inspanning in te steken." 

Ze hopen nu dat hun programmapunten opgepikt worden door andere partijen.

Meest gelezen