Franstalige voorzitter Grondwettelijk Hof met pensioen

Bij het Grondwettelijk Hof is opnieuw een van de twaalf zitjes van rechter vacant. De 67-jarige Jean Spreutels, rechter bij het Hof sinds 2005 en Franstalig voorzitter sinds 2013, is sinds 1 september met pensioen. Dat staat de lezen op de website van het rechtscollege.

De Senaat heeft op 13 juli al twee kandidaten voorgedragen ter vervanging van Spreutels, zo blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. De eerste kandidaat is Michel Pâques, buitengewoon hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Luik en sinds 2008 staatsraad bij de Raad van State. De tweede kandidaat is Bernadette Renauld, die momenteel als referendaris aan de slag is bij het Grondwettelijk Hof.

Het voorzitterschap van Spreutels werd op 1 september overgenomen door François Daout, die sinds 2011 lid is van het Grondwettelijk Hof.

In maart van dit jaar werd ook al aan Nederlandstalige zijde een nieuwe rechter benoemd. Voormalig Open Vld-minister Fientje Moerman volgde de Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof op, Etienne De Groot, die ook met pensioen is. De Kamer, die in een beurtrol met de Senaat nieuwe rechters voordraagt, had daarnaast Vlaams parlementslid voor Open Vld Martine Taelman als tweede kandidaat aangeduid.

Meest gelezen