Videospeler inladen...

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs): "Wie denkt dat we koepels kunnen afschaffen, weet niet waar we mee bezig zijn"

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vindt niet dat minister van Hilde Crevits (CD&V) te dicht aanleunt bij de katholieke onderwijskoepel. Daarmee reageert hij op de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Iedereen weet dat de N-VA het katholiek onderwijs liever ziet verdwijnen”, zegt Wouter Beke van CD&V. Maar niet zozeer het katholiek onderwijs is het probleem. "De koepel werkt hun eigen scholen tegen", klinkt het bij N-VA. 

Katholiek onderwijs: kwaliteit of "nivellering"?

"Je zou denken dat wij niks nog goed doen, terwijl zelfs internationaal onderzoek aangeeft dat ons onderwijs nog altijd van een goed niveau is", zegt Boeve in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij reageert daarmee op de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever die deze ochtend op de radio zei dat het katholiek onderwijs "nivelleert". Volgens Boeve slaagt het Katholiek Onderwijs er net zeer goed in om leerlingen zowel gelijke kansen te bieden als hen te laten excelleren. Lieven Boeve voelt zich met andere woorden niet aangesproken door de kritiek van De Wever.

Onderwijs is te belangrijk: we moeten samen aan de kar trekken

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs)

Invloed van koepel op onderwijsbeleid

Dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) te dicht bij het Katholiek Onderwijs zou staan, betwist Lieven Boeve evenzeer. "Wij hebben vanuit het Katholiek Onderwijs samengewerkt met socialistische ministers, liberale ministers en christendemocratische ministers. Dat gaat goed op voorwaarde dat we kunnen overleggen waar we naartoe gaan."

Vanmorgen gaf De Wever aan dat zijn partij graag de volgende minister van Onderwijs wil leveren, maar dat boezemt Lieven Boeve geen angst in. "Waarom zou dit met een N-VA-minister niet lukken?" De topman van het Katholiek Onderwijs blijft pleiten voor samenwerking. "Ik denk dat we met conflict in onderwijs niet gebaat zijn. Onderwijs is te belangrijk: we moeten samen aan de kar trekken."

Wie beweert dat hij met het afschaffen van de koepels het Vlaamse onderwijs kan herfinancieren, weet niet waarmee wij bezig zijn

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs)

De kritiek van De Wever op de koepelorganisatie van het Vlaams Katholiek Onderwijs ergert Lieven Boeve. "Wie beweert dat hij met het afschaffen van de koepels het Vlaamse onderwijs kan herfinancieren, weet niet waarmee wij bezig zijn." De katholieke koepel bestaat volgens hem uit vierhonderd werknemers. Die herverdelen over de scholen doet hij af als een "peulenschil". 

Beke: "Iedereen weet dat N-VA het katholiek onderwijs wil zien verdwijnen"

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke steunt zijn minister van Onderwijs voluit: "Zeven op de tien ouders kiezen vandaag voor het vrij onderwijs (waaronder het katholiek onderwijs valt, red.). Omdat ze daarin geloven. Omdat het kwaliteit levert. Heel de onderwijshervorming van Hilde Crevits is daarop gericht: goed zijn voor de sterken en sterk zijn voor de zwakken." 

De kritiek van De Wever doet Beke af als verkiezingspraat: "Ik begrijp dat hij vandaag bezig is met de postjes van morgen, met de mandaten van overmorgen. Maar dat is niet de zorg van alle ouders die vandaag hun kinderen naar school gebracht hebben. Iedereen weet dat de N-VA het katholiek onderwijs liever ziet verdwijnen. "

N-VA wil ontkoepeling van Vlaams onderwijsbeleid

Niet waar, reageert N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. Niet het katholiek onderwijs op zich is een probleem, maar de invloed van de koepel is te groot. “Na problemen met begrijpend lezen stel ik vast dat gericht luisteren een probleem aan het worden is”, haalt Daniëls cynisch uit. “De kwaliteit van ons onderwijs wordt gemaakt door leerkrachten en directies, ook in het katholiek onderwijs. Maar in hun dagdagelijkse werking worden ze tegengewerkt door hun eigen koepel.”

“De koepel van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve op stip, maakt heel rare kronkels”, zegt Daniëls. Hij heeft ook wat voorbeelden klaar. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat het Nederlands er in de scholen op achteruit gaat. Het antwoord van de koepel? Ze schrappen een uur Nederlands." Daniëls verwijst naar de invoering van het nieuw vak "mens en samenleving" in het eerste jaar van het katholiek onderwijs, waardoor een uur Nederlands uit het vaste lessenpakket verdwijnt.

Kwaliteit of "nivellering", invloed of "samenwerking", de ambitie voor N-VA is duidelijk. Na de parlementsverkiezingen in mei aast ze op de post van Hilde Crevits (CD&V), die net liet verstaan dat ze wel nog een termijn als onderwijsminister ziet zitten. Het is maar af te wachten of het katholiek onderwijs nog zo stevig zal staan als die N-VA-minister effectief aantreedt. 

 

Meest gelezen