Videospeler inladen...

Crombez: "Toen problemen jeugdzorg in parlement zijn aangekaart, heeft de N-VA alles afgewezen"

SP.A-voorzitter John Crombez vindt het verbazingwekkend dat Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) de mistoestanden in de Vlaamse jeugdzorg in de media aankaart. Volgens Crombez zijn die problemen helemaal niet nieuw en heeft de N-VA in het verleden vragen daarover in het parlement afgeblokt. Parys noemt de kritiek van Crombez "fictie". "Het feit is dat met de N-VA in de regering het budget sinds 2009 gestegen is met 35 procent", zegt hij aan VRT NWS.

"Het is hoopgevend dat de N-VA nu zegt dat er dringend dingen moeten gebeuren", stelt een cynisch klinkende Crombez vast in "Terzake". Hij wijst erop dat het al een hele tijd bekend is dat er tekorten zijn op het vlak van infrastructuur en personeelsomkadering en bij de brede hulp. "Op het moment dat dit in het parlement is aangekaart, heeft ook de N-VA mee alles afgewezen. Toen was het niet dringend."

Men giet af en toe benzine in de auto, maar er zitten geen wielen aan

SP.A-voorzitter John Crombez in "Terzake"

Crombez zit op de lijn van kinderrrechtencommissartis Bruno Vanobbergen. "Als je een proces in vertrouwen opbouwt, is het heel raar dat iemand uit de meerderheid dat op zo'n manier op de straatstenen gooit, zonder enige context."

Wat moet er dan wel gebeuren? "De hulpverleners op het terrein weten wat er moet gebeuren om het beter te maken", aldus Crombez. "Het is eigenlijk zo frustrerend dat er nooit een structureel antwoord komt."

Volgens de SP.A-voorzitter moeten de mensen op het terrein meer beslissingsbevoegdheid krijgen. "Men zou een pak meer kunnen doen met de huidige budgetten." Nu luidt het antwoord te vaak dat er geen plaats is, geen juiste therapie, en bovendien blijven de aangereikte oplosssingen veel te administratief. "Men giet af en toe benzine in de auto, maar er zitten geen wielen aan. Rijden gaat die dus niet doen."

"Je hebt parlementairen nodig die de juiste structurele maatregelen stemmen, en niet wegstemmen zoals Lorin Parys", besluit John Crombez.

Parys: "Vrees dat Crombez de weg kwijt is"

Parys ontkent in een reactie wat Crombez vertelt. "Ik vind het jammer dat het niet meer gaat over wat er in het rapport staat, maar wat Crombez vertelt is fictie", zegt hij. "Het eerste wat ik gedaan heb als parlementslid in 2014 is initiatief genomen om de jeugdhulp door te lichten, hoorzittingen te organiseren met de sector en 17 concrete en gedetailleerde actiepunten hebben voorgeschoteld aan de Vlaamse Regering."

Budget is met de N-VA in de regering met 35 procent gestegen

Lorin Parys, N-VA

"Feit is dat met de N-VA in de regering, het budget voor het Fonds Jongerenwelzijn sinds 2009 met 35 procent is gestegen", benadrukt het Vlaams parlementslid. "Er zijn 100 extra plaatsen bijgekomen in de gesloten gemeenschapsinstellingen en 250 extra hulpverleners in de rechtstreeks toegankelijke hulp. Er wordt 20 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. Er is 18 miljoen euro voorzien voor extra jobs in de jeugdhulp." Parys zegt ook dat er dit jaar 19 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd en dat het aantal plaatsen voor jongeren met de meest moeilijke problematiek gestegen is van 72 naar 123.

Volgens Parys is er sprake van een diepere kwestie die verder gaat dan enkel het financiële. "De pijnpunten in het verslag van de Commissie van Toezicht laten zien de opdracht die wij als parlement hebben gegeven om de jeugdhulp te vereenvoudigen gefaald is. We hebben nood aan een crisismanager die gaat voor een radicale vereenvoudiging."

Meest gelezen