Proces tegen NMBS over blootstelling aan giftig chroom-6 gaat van start: Wat is het en hoe gevaarlijk is het?

Vervoersorganisatie NMBS verschijnt vandaag voor de rechter omdat tientallen werknemers anderhalf jaar lang werden blootgesteld aan het giftige chroom-6. Wat is chroom-6 en hoe gevaarlijk is het?

Tussen maart 2014 en begin 2016 zijn tientallen werknemers van de NMBS blootgesteld aan de giftige stof chroom-6. De werknemers moesten in de NMBS-werkplaats in Gentbrugge treinstellen ontmantelen waarbij de stof is vrijgekomen. De spoorwegmaatschappij moet zich nu verantwoorden voor onder meer onopzettelijke slagen en verwondingen en het niet nemen van preventiemaatregelen. 

Wat is chroom-6?

Chroom is een metaal dat in verschillende vormen bestaat, waaronder chroom-3 en chroom-6. Chroom-3 komt voor in de natuur, chroom-6 wordt gemaakt door de mens.  

De reden waarom chroom-6 wordt aangemaakt, is omdat de stof roestwerende eigenschappen heeft. Ze wordt dan ook verwerkt in grondverf die onder meer wordt aangebracht op legervoeruigen en treinstellen. Ook in de bouw wordt chroom-6 gebruikt. 

Hoe gevaarlijk is chroom-6?

In vaste vorm is chroom-6 onschadelijk. Maar als stof kan chroom-6 kanker veroorzaken (longkanker, neus- en neusbijholtekanker) . Het metaal dringt makkelijk lichaamscellen binnen waar het schade kan aanrichten, onder andere aan het DNA. 

Chroom-6 kan ook huidreacties en allergieën uitlokken, waaronder zweren en eczeem.

Hoe geraakt chroom-6 in het lichaam?

  • Door inademing: hoge concentraties chroom-6 kunnen acute schade veroorzaken aan longen en luchtwegen, zoals ontstekingsreacties die gepaard gaan met keelpijn, hoesten, kortademigheid en longoedeem (ophoping van vocht in de longen). 
  • Door oogcontact: kan leiden tot bindvliesontsteking en vertroebeling en beschadiging van het hoornvlies.
  • Door huidcontact: kan huidontstekingen veroorzaken, met zweren.  
  • Via de slokdarm: wie hoge concentraties chroom-6 inslikt, kan binnen de kortste keren buikpijn krijgen en misselijk worden. De stof kan ook leiden tot braken en (bloederige) diarree.    

Meest gelezen