Uw echtscheidingsgegevens bij privébedrijf? Antwerpse topmagistraat heeft vragen bij nieuw ICT-systeem

Vanaf volgende week worden advocaten verplicht om een nieuw ICT-systeem te gebruiken om stukken in een rechtszaak neer te leggen. Dat systeem is in handen van een privébedrijf, verbonden aan de Orde van Vlaamse Balies. Voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen Bruno Luyten stelt zich daar vragen bij op het vlak van de privacy. Bovendien wàs er volgens Luyten al een ICT-systeem dat ook nog eens gratis was, in tegenstelling tot het nieuwe systeem.

De digitalisering van justitie is één van dé stokpaardjes van minister van Justitie Geens. Hij hoopt er nog voor het einde van de legislatuur voor te zorgen dat een dossier voor het gerecht volledig digitaal verloopt. De Orde van Vlaamse Balies heeft nu een ICT-systeem laten ontwikkelen door het privébedrijf DIPLAD, na overleg met de minister. Wanneer een advocaat bijvoorbeeld een conclusie digitaal wil neerleggen in een zaak, dan moet hij dat doen via dat nieuwe systeem.

Wat met de privacy?

Maar de voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen Bruno Luyten stelt zich vragen bij het nieuwe systeem. Voornamelijk omdat volgens hem niet duidelijk is of de gegevens die bij het privébedrijf terechtkomen wel voldoende beschermd zijn. "Is er bescherming tegen hackers?", vraagt Luyten zich af. 

Gegevens over uw vermogen zomaar op straat? De meesten zullen daar niet gelukkig mee zijn.

Voorzitter hof van beroep Antwerpen Bruno Luyten.

"Delicate gegevens zullen ook bij dat bedrijf terechtkomen. Stel dat u tijdens een echtscheiding moet discussiëren over onderhoudsgeld. Of u heeft een verkeersongeval gehad. Als alle gegevens over uw vermogen of uw medische dossier op straat worden gegooid, de meesten zullen daar niet gelukkig mee zijn", zegt Luyten. De Antwerpse magistraat kaart ook de financiële toestand van het bedrijf aan. Die zou niet goed zijn. "Wat als het wordt overgenomen door een bedrijf met slechte bedoelingen?", zegt Luyten.

Wij zijn wel degelijk in orde met de veiligheid

DIPLAD, bedrijf dat het nieuwe ICT-systeem ontwikkelde.

DIPLAD, het bedrijf dat het ICT-systeem heeft ontwikkeld, betreurt de kritiek van Luyten. "Ja, we nemen wel degelijk alle veiligheidsgaranties in acht", reageert het bedrijf. 

Was er niet al een ICT-systeem?

Maar voorzitter Luyten heeft nog een punt van kritiek. Want er bestààt al een gratis digitaal platform waar advocaten hun stukken kunnen neerleggen. "E-deposit, heet dat, het werkt perfect én is gratis", zegt Luyten, insinuerend dat er geen nood is aan een nieuwe ICT-systeem.

De Orde van Vlaamse Balies heeft een andere mening. "Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat meteen gecontroleerd kan worden of de persoon die de stukken neerlegt wel een advocaat is, en niet geschorst bijvoorbeeld. Het is een betere technologie en biedt juridisch ook meer zekerheid", zegt Hugo Lamon van de Orde.

Het nieuwe ICT-systeem is - in tegenstelling tot E-Deposit- ook betalend. "Dat zal ervoor zorgen dat veel advocaten hun stukken toch weer op papier zullen neerleggen, om de kosten voor hun cliënten te drukken", denkt Luyten. Maar de Orde nuanceert. "Neerleggen op papier kost ook geld. Je moet het in tweevoud afdrukken en opsturen. En ja, je kan het ook zélf gaan neerleggen bij de rechtbank, maar dat kost tijd", zegt Lamon. En, u weet, time is money.

Meest gelezen