Antwerpse actiegroepen presenteren memorandum aan politieke partijen

De actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hebben een gezamenlijk memorandum opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen, gericht aan zowel de partijen in de stad Antwerpen als in de zowat 30 gemeenten van de ruimere vervoersregio.

De groepen vragen niet alleen een engagement voor de volledige overkapping van de Antwerpse ring, maar ook voor het faciliteren van de modal shift naar maximaal 50 procent autoverkeer en - op termijn - een dieselban.

Een stemadvies brengen de actiegroepen niet uit, omdat ze sowieso willen samenwerken met de coalities die overal aan de macht zullen blijven of komen. "Wie dit memorandum afwijst, geeft daarmee zelf eigenlijk al een signaal, dat hoeven wij niet expliciet te doen", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Maar ik verwacht dat dit breed gedragen zal worden."

Overkapping

Aan het toekomstige Antwerpse stadsbestuur vragen de actiegroepen om bij de Vlaamse regering te waken over de volledige overkapping van de Antwerpse ring (tegen 2030) en de realisatie van een "Oosterweel-light" en het Haventracé die de Antwerpse ring moeten ontlasten.

Daarnaast moet elke gemeente uit de bredere vervoersregio zich volgens de burgerplatformen engageren om een modal shift mogelijk te maken. Dat kan door onder meer het STOP-principe te verkiezen (voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer), samen 500 kilometer aan nieuwe fietspaden aan te leggen, wijkcirculatieplannen in te voeren en de verdere uitbouw van het openbaar vervoersnetwerk van stad en rand te ondersteunen. Tot slot pleit Ademloos op termijn voor een ban op dieselwagens, aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat de uitstoot van NO2 en dieselroet dan met bijna de helft zou afnemen.

Zondag trekken de actiegroepen alvast met tien verschillende vervoersmiddelen in stoet van rand naar stad om hun eisen kracht bij te zetten.

Meest gelezen