UGent wil onderzoek naar activiteiten Schild & Vrienden, Vlaamse Jeugdraad distantieert zich

De rector van de Universiteit Gent wil een onderzoek naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de activiteiten van Schild &  Vrienden die aan het licht kwamen in een reportage van "Pano". Dries Van Langenhove, de leider van de groep, zit in de raad van bestuur van UGent. Ook de Vlaamse Jeugdraad distantieert zich van de organisatie. In de "Pano" kwam aan het licht dat de helft van de verkozen jongeren van de Jeugdraad leden zijn van Schild & Vrienden. 

In de "Pano"-uitzending is te zien hoe de organisatie Schild & Vrienden, onder leiding van Dries Van Langenhove, enerzijds een gematigd discours hanteert in het openbaar, maar dat er achter de schermen racistische en antisemitische berichten worden uitgewisseld.

UGent: "Dit moet onderzocht worden"

De rector van de UGent zegt in een schriftelijke reactie dat een onderzoek zich opdringt naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de in "Pano" getoonde activiteiten van de groep Schild & Vrienden. 

"Ik heb met afschuw kennis genomen van de verwerpelijke activiteiten waarmee de groep Schild & Vrienden het maatschappelijke debat in Vlaanderen wil vergiftigen. Hoewel alles kan worden gedacht, is het duidelijk dat in een rechtsstaat niet àlles kan worden gezegd of gedaan. Wat ik vanavond hoorde en zag, veroordeel ik met de grootst mogelijke nadruk. Dit is ontoelaatbaar. Het ideeëngoed en de acties die in de Pano-reportage naar boven kwamen zijn zonder meer verwerpelijk."

"De uitspraken van de heer Van Langenhove zijn niet de uitspraken van onze universiteit", zegt de UGent-rector. "Hij zetelt in de raad van bestuur, nadat hij democratisch werd verkozen door de studenten. Maar hij zit daar niet alleen. Er zijn 37 leden, zijn uitspraken zijn uitspraken van één bestuurder, die de andere bestuurders op geen enkel wijze binden. Laat staan dat ze de raad van bestuur of de universiteit als geheel zouden binden. Als rector van die universiteit ben ik het grondig met hem oneens. Ik wens dit expliciet te stellen, mede omdat ik ervan overtuigd ben dat de overgrote meerderheid van onze universiteit mijn afschuw ten aanzien van wat ik vanavond zag, met mij deelt."

Vlaams Jeugdraad: "Leden die gedachtegoed Schild & Vrienden onderschrijven, zullen ontslag moeten nemen"

Ook de Vlaamse Jeugdraad heeft gereageerd op de "Pano"-uitzending over de rechtse organisatie Schild & Vrienden. Daarin kwam onder meer aan het licht dat de helft van de verkozen jongeren van de Jeugdraad leden zijn van die organisatie. 

De Vlaamse Jeugdraad distantieert zich formeel van de organisatie Schild & Vrienden. "We gaan nu onderzoeken hoe actief ze zijn in Schild & Vrienden, maar als ze het gedachtegoed onderschrijven, zullen ze ontslag moeten nemen", laat de Jeugdraad weten.

"Binnen onze organisatie is geen plaats voor racisme en discriminatie, laat ons daar duidelijk over zijn. We zijn onthutst door wat we vandaag hoorden in de "Pano"-reportage. We distantiëren ons formeel van Schild & Vrienden. De bril waarmee zij naar de samenleving kijken is niet de onze."

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen